Nieuwe modelovereenkomst Bouwteams DG 2020 gepresenteerd

25 mei 2020

Op 20 mei 2020 is tijdens het webinar ‘Nieuwe modelovereenkomst voor bouwteams’ de ‘Modelovereenkomst Bouwteams DG 2020’ (het model) gepresenteerd: een overeenkomst voor opdrachtgever en aannemer die in bouwteamverband gaan samenwerken. Het doel daarbij was om tot een toegankelijk en breed toepasbaar model te komen dat gelijkwaardige samenwerking tussen de partijen stimuleert. Tauw is één van de initiatiefnemers van dit nieuwe model.

Veel feedback op concept model

In mei vorig jaar presenteerden vijf experts, waaronder Henberto Remmerts en Arno Hoevink van Tauw, het consultatiedocument van het model. Na publicatie van het concept is de gehele sector opgeroepen om hier feedback op te geven. En feedback dat kregen de initiatiefnemers. Het conceptmodel is meer dan 2.100 keer gedownload. De vijf initiatiefnemers - of vakidioten zoals ze zichzelf noemen - werkten het afgelopen jaar aan het verwerken van alle reacties en opmerkingen, met het definitieve model als resultaat.

Tijdens het webinar is het model met korte toelichtingen van de auteurs verder toegelicht. Zo werd er ingegaan op het proces van het afgelopen jaar, de juridische innovatie in het model en de stimulans voor samenwerking. Ook werd ingegaan op de huidige praktijkervaringen die met het conceptmodel zijn opgedaan.

Samenwerking optimaal gestimuleerd

Vernieuwend aan het model is de aandacht voor de onderlinge relatie tussen opdrachtgever en aannemer. Onder het motto samenwerking dwing je niet af maar kan wel optimaal gestimuleerd worden legt het model de nadruk op de samenwerking die de partijen aan gaan. Zo is er toegezien op het expliciet vastleggen van rollen, houding en gedrag, bouwteamafspraken en cyclisch kosten- en risicomanagement.

Breed toepasbaar

Tauw heeft inmiddels al meer dan tien  grote en kleine projecten succesvol onder het nieuwe model aanbesteed en/of begeleid. Het model is breed toepasbaar, veel soorten projecten kunnen onder dit model gaan ‘bouwteamen’. Belangrijke redenen om in bouwteam aan de slag te gaan zijn, wanneer:

  • Er voor het project kennis nodig is van de aannemer en/of
  • De scope van het project nog niet helemaal helder is en/of
  • Er gezocht wordt naar specifieke innovaties

 

Gratis te gebruiken

Met vuurwerk en een afsluitende toost op een mooie samenwerking is het definitieve model feestelijk gelanceerd. Het model is nu gratis te downloaden via de website van Duurzaam Gebouwd. Een belangrijke kanttekening:  het model is geen invuloefening, elke overeenkomst vraagt maatwerk. De auteurs benadrukken het belang van professionele advisering en begeleiding.

Henberto Remmerts en Arno Hoevink hebben het afgelopen jaar met veel plezier en interesse gewerkt aan dit nieuwe model. In dit artikel lees je hun ervaringen met het toepassen van het model in de praktijk.

Meer weten of zelf aan de slag?

 Wij helpen u graag! Onze adviseurs helpen u op weg met het aanbesteden van een bouwteam, het opstellen van bouwteamcontracten en samenwerkingsplannen, en de procesbegeleiding in het bouwteam. 

Masterclass op 10 juni

Duurzaam gebouwd organiseert op 10 juni een masterclass met vijf video’s en een Q&A met de auteurs van het model. De masterclass is digitaal en kan ook gevolgd worden wanneer je niet op 10 juni aanwezig kunt zijn.

 

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.