Nieuwe raamovereenkomst Beleidsadvies provincie Noord-Holland

 

De samenwerkingspartners Goudappel Coffeng, APPM, Decisio en Tauw hebben op 13 december 2016 de nieuwe raamovereenkomst voor beleidsadviesdiensten getekend met de provincie Noord-Holland. Het vorige raamcontract liep van 2011-2016. De nieuwe overeenkomst loopt tot minimaal 2019.

 

Goudappel Coffeng, APPM, Decisio en Tauw ondersteunen de provincie Noord-Holland de komende twee jaar bij vraagstukken op het vlak van onder meer ruimte, milieu, water, kennis en beleidsevaluatie, en verkeer en vervoer. De provincie stelt zich de komende periode als doel om, samen met de omgeving, de regionale economie duurzaam aan te jagen. 'We geven ruimte aan vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap. Dat doen we door nieuwe wegen te ontginnen voor werkgelegenheid, bereikbaarheid te vergroten, innovatie en duurzame energie te stimuleren, de vitaliteit van ons platteland te verbeteren en robuuste natuur- en recreatiegebieden te versterken’, aldus de provincie.

De provincie Noord-Holland besteedt jaarlijks via de raamovereenkomst uiteenlopende producten en diensten aan, zoals de levering van beleidsproducten, technische adviezen en onderzoek en de inhuur van beleidsadviseurs, proces-, programma- en projectmanagers.

De raamovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en loopt 2 jaar met de mogelijkheid tot 2 keer een jaar verlenging.

Binnen de provincie werken de directies Beleid en Beheer & Uitvoering (B&U) steeds intensiever samen. Ook voor de samenwerkingsovereenkomst ingenieursdiensten B&U (2015-2019) is Tauw aan de provincie verbonden. Zo kan Tauw zowel naar Beleid als B&U als samenwerkingspartner bijdragen aan de opgaven waar de provincie Noord-Holland voor staat.

Contactpersoon: Jeroen Mooy