Nieuwe Randweg 's-Hertogenbosch - Vught open voor verkeer

De nieuwe verbinding tussen de A59 en A2, de zogenaamde 'ruit' om ’s-Hertogenbosch, is op 18 maart opengesteld voor het verkeer. Tauw heeft ondermeer een grote rol gespeeld bij de omgevingscommunicatie.

In 2007 is begonnen met de aanleg van de Randweg ’s-Hertogenbosch-Vught om een aantal knellende en urgente verkeersproblemen in zowel ’s-Hertogenbosch als Vught op te lossen. Tauw heeft hiervoor in 2006 de totale engineering van het definitieve ontwerp, het bestek en de aanbesteding verzorgd.

Daarnaast heeft Tauw voor de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught de volledige omgevingscommunicatie op zich genomen. Tauw was onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van informatieavonden voor belangstellenden, de registratie en afhandeling van vragen en klachten, en het adverteren over verkeersmaatregelen. Zie ook: Omgevingscommunicatie Randweg 's-Hertogenbosch-Vught >>

Project Randweg ’s-Hertogenbosch - Vught

Het project Randweg ’s-Hertogenbosch - Vught omvat de aanleg van een gemeentelijke, 2x2 rijstroken wegverbinding tussen de voormalige N264 en de Vlijmenseweg, inclusief de benodigde natuurcompensatie. Ook de aanleg van de Noordelijke Ontsluitingsweg die Vught Noord met de Randweg verbindt, maakt deel uit van het project. Verdere onderdelen zijn de reconstructie van de Vughterweg en Vlijmenseweg, het Willems- en Wilhelminaplein en de Bosscheweg. Daarnaast de aanleg en reconstructie van fiets- en voetpaden, geluid- en lichtschermen, verplaatsing en restauratie van het voormalig benzineverkooppunt aan de Vughterweg, bodemsanering en de bouw van acht kunstwerken (twee bruggen, twee fietstunnels, twee onderdoorgangen spoor, een voetgangersbrug en twee faunatunnels).

Contact persoon: Tom van der Weegen