Nieuwe richtlijn CROW400 voor werken met verontreinigde grond

Meer focus op risicogestuurd werken
Het CROW heeft op 26 juni 2017 de nieuwe richtlijn CROW400 voor het uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde bodem. De rode draad in deze richtlijn is het risicogestuurd werken, waarbij een differentiatie is gemaakt tussen risico’s voor Arbo en Milieu. Tauw was als expert betrokken bij het opstellen van de nieuwe richtlijn. Wat betekent deze nieuwe publicatie voor u?
De nieuwe publicatie is een samenvoeging van de publicaties 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’.

Aanleiding nieuwe richtlijn

Aanleiding voor de nieuwe publicatie is dat de oude richtlijnen onvoldoende mogelijkheden had om risicogestuurd te werken. De grote tabel, waarin alle maatregelen stonden uitgeschreven, bestaat niet meer. Onze hoger veiligheidsdeskundige Daan van Wieringen was vanaf het begin betrokken bij het opstellen van de nieuwe richtlijn: “Door de tabel werd er regelmatig gewerkt met oogkleppen op en werd en niet goed gekeken naar hoe de maatregelen specifiek worden toegepast. Daardoor werd er weinig risicogestuurd gewerkt. Met de nieuwe methodiek is dit wel mogelijk.”

Scheiding tussen Arbo en Milieu

In de oude situatie kon het zijn dat een stof zowel voor Arbo als Milieu als schadelijk werd gezien. Met de nieuwe richtlijn wordt beter gekeken naar de situatie. Wieringen: “Een stof die schadelijk is voor planten hoeft niet per se schadelijk te zijn voor de mens. Met de nieuwe richtlijn kunnen we nu echt kijken wat er aan de hand is. Wordt de medewerker ook daadwerkelijk blootgesteld aan verontreinigde stoffen? En zo ja, welke maatregelen moet je dan treffen? Daar komt een taak te liggen voor de Veiligheidskundige”.

Nieuwe systematiek

Het loskoppelen van deze tweesystemen vraagt om een nieuwe systematiek. In de nieuwe richtlijn wordt niet langer gewerkt met T- en F-klassen, maar zijn de veiligheidsklassen vervangen door de kleurcodes: oranje, rood en zwart. Daarnaast is voor de niet vluchtige stoffen afscheid genomen van de interventiewaarde als toetsingskader en wordt gewerkt met SRC (=Serious Risk Concentration). Door die SRC-waarden kan rekening worden gehouden met zowel het ecotoxicologische (milieu) als de humane toxicologische (arbo) risicogrens.

Geregistreerde DLP’ers

In de nieuwe versie wordt onderscheid gemaakt tussen gewone en geregistreerde DLP’ers (=Deskundige Leidinggevende Projecten). Alleen geregistreerde DLP’ers mogen werkzaamheden in de veiligheidsklasse ‘zwart’ en ‘rood – vluchtig’ begeleiden. De geregistreerde DLP’ers moeten onafhankelijk examen bij het CROW doen.

Overgangstermijn van een jaar

Er is een overgangstermijn van een jaar. Tot die tijd kunt u per project zelf bepalen met welke richtlijn u werkt. Vanuit Tauw gaan we onze klanten hierin zo goed mogelijk adviseren tijdens deze overgangsfase. Hiervoor hebben wij een team van veiligheidskundigen en gespecialiseerde bodemexperts getraind en organiseren we diverse voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast organiseert het CROW het komende jaar 4 roadshows rondom de nieuwe publicatie, waarbij wij als Tauw ook aanwezig zullen zijn. 

Meer weten over de nieuwe richtlijn?

Lees hier meer over de CROW400, inclusief samenvatting van een aantal belangrijke wijzigingen of neem contact op met Daan van Wieringen of mail naar p400@tauw.com.

Contactpersoon: Daan van Wieringen

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.