Nieuwe software bouwt beste WKO-systeem

Tauw heeft samen met Techniplan, ontwikkelaar van één van de eerste systemen voor warmte-koudeopslag (WKO) in Nederland, voor de Rijksgebouwendienst de ‘WKO Rekentool’ ontwikkeld. Een hulpmiddel dat ontwerpers helpt om het beste WKO-systeem tegen de laagste kosten te ontwerpen.

Warmte-koudeopslag-systemen gebruiken het grondwater om gebouwen te koelen in de zomer en te verwarmen in de winter. Bij veel nieuwbouwlocaties worden WKO-systemen aangelegd, maar ook voor bestaande gebouwen wordt steeds vaker de overstap gemaakt naar ondergrondse energieopslag.

Warmte-koudeopslag is inmiddels gemeengoed geworden. Maar dat wil niet zeggen dat al die WKO-systemen in de praktijk ook goed functioneren. Vaak is het rendement veel lager dan waarop het systeem is ontworpen. Daardoor lopen de faalkosten soms hoog op. De belangrijkste oorzaak is dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden en dat is niet helemaal niet nodig omdat het aantal variabelen relatief beperkt is.

WKO Rekentool

De Rijksgebouwendienst heeft Tauw en Techniplan gevraagd om een marktgedragen instrument te ontwikkelen met een gestandaardiseerd programma dat de eenvoud van het principe van WKO doortrekt naar het ontwerp, de uitvoering en het beheer. Oftewel een efficiënt, effectief en robuust WKO-systeem met de laagst mogelijke faalkosten dat werkt zoals het ontworpen en berekend is. Tauw heeft hiervoor de kennis van het ondergrondse deel (bodem) ingebracht, Techniplan van het bovengrondse deel (gebouwen).

Dit programma, de WKO Rekentool, is inmiddels opgeleverd. Het is eenvoudig in gebruik en tijdens het gehele ontwerp- en bouwproces inzetbaar, van de eerste haalbaarheidsstudie tot in de besteksfase. Omdat de Rijksgebouwendienst per 2013 met een certificeringsregeling voor WKO-installaties komt, is de tool overgedragen aan ISSO, het kenniscentrum voor de installatiesector. ISSO verzorgt de verdere distributie naar marktpartijen zodat straks iedere adviseur in staat is de gevraagde kwaliteit te leveren en onnodige faalkosten in het ontwerpen, bouwen en beheren van WKO-systemen te voorkomen.