Nieuwe STOWA-leidraad voor toetsen veiligheid regionale waterkeringen

Onlangs is de nieuwe ‘Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen’ van STOWA verschenen. Voorafgaand aan deze publicatie heeft Tauw een proeftoets uitgevoerd om de kinderziektes in deze nieuwe leidraad op te sporen.

Update leidraad

In het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen geeft STOWA - in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen - concrete handvatten voor de provincies en waterschappen bij de uitvoering van het toetsen en verbeteren van de regionale waterkeringen. Binnen dit programma ontwikkelt STOWA leidraden en handreikingen voor het op de juiste en uniforme wijze toepassen van de systematiek op het toetsen en verbeteren van waterkeringen. Omdat de aanpak van het toetsen en ontwerpen van waterkeringen door nieuwe kennis en inzichten aan het veranderen is, was een nieuwe versie van de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen nodig. 

Rol van Tauw

STOWA heeft Tauw gevraagd een proeftoets uit te voeren om de kinderziektes in deze nieuwe leidraad op te sporen. De toetsing is uitgevoerd voor twee dijktypen: een boezemkade en een kade langs een regionale rivier. Daarnaast is een vergelijkende toets gedaan met de ‘oude’ leidraad. Waar pakt de nieuwe leidraad gunstiger uit en op welke punten juist niet?

Impact nieuwe leidraad

De nieuwe leidraad heeft invloed op het eindresultaat van een toetsing op een waterkering. Mogelijk kan het oordeel van een waterkering van afgekeurd naar goedgekeurd gaan of juist andersom. Ook heeft deze leidraad invloed op de afmetingen van een dijkverbetering: het ontwerp kan mogelijk kleiner uitvallen of misschien juist groter. Deze veranderingen brengen bij waterschappen vragen naar boven. Welke waterkeringen moeten wel of niet versterkt worden? En welke gevolgen heeft dit voor de kosten?
De bevindingen zijn bij de presentatie van de nieuwe leidraad op de Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen gepresenteerd.

Vragen?

Door het uitvoeren van deze proeftoets is Tauw goed op de hoogte van de veranderingen waaraan de systematiek van het toetsen van regionale waterkeringen onderhevig is, en kunnen we waterschappen adviseren hoe met deze nieuwe leidraad om te gaan.

Contactpersoon: Lisa de Gee