Nieuwe subsidie-uitvraag ESF ter bevordering veiligheidsbewustzijn

Ook dit jaar gaat het Europees Sociaal Fonds (ESF) weer subsidie verstrekken aan bedrijven die stappen willen nemen op het gebied van veiligheidsbewustzijn en daarmee de duurzame inzetbaarheid van medewerkers vergroten. Het aanvraagtijdvak start 19 oktober en sluit 13 november 2015.

Organisaties zijn verplicht om hun medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Minder ziekteverzuim, minder ongevallen maar ook meer draagvlak en zelfsturing vanuit de werknemer op veiligheidsgebied zijn zeer wenselijk voor ieder bedrijf. Tauw heeft een specifieke aanpak voor het bevorderen van veiligheidsbewustzijn. Deze studie valt onder een subsidieregeling die hieronder nader is toegelicht. Maximaal EUR 10.000,- kan middels subsidie worden verkregen.

Belangen

Duurzame inzetbaarheid en daarbij behorend goed veiligheidsbewustzijn is niet alleen een maatschappelijk belang, het is ook een bedrijfsbelang. Organisaties zijn verplicht om hun medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Door hier gehoor aan te geven groeit het wederzijdse respect en zal de werksfeer alleen maar verbeteren. De organisatie investeert in de werknemers, zodat zij hun arbeidsjaren gezond, gelukkig en productief doorkomen. Alle medewerkers worden door Tauw nauw betrokken bij het gehele proces rondom het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn.

Ervaring en aanpak Tauw

Tijdens de vorige subsidie-uitvraag (2014) heeft Tauw verschillende klanten begeleid bij het indienen van een projectplan bij het Agentschap SZW. Hier houdt het echter niet op; na toewijzing van de subsidie heeft Tauw hen verder begeleid.

Onze aanpak bestaat uit een uitgebreide inventarisatie van de huidige veiligheidscultuur binnen een bedrijf. Middelen die hiervoor worden ingezet zijn:

  • Documentenanalyse. Hierbij worden bestaande documenten rondom veiligheid geanalyseerd.
  • Interviews met sleutelfiguren. Deze interviews worden afgenomen bij alle lagen binnen de organisatie: van directeur tot productiemedewerkers.
  • Observatierondes. Onze deskundigen kijken vanuit hun expertise naar verbeterpunten. Tijdens hun observatie voeren ze vaak informele gesprekken op de werkvloer. Op die manier proberen ze de onderste steen boven te krijgen.

Deze inventarisatie resulteert in een uitgewerkt plan van aanpak, aangevuld met concrete handvatten om verbeteringen door te voeren en zo de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag te verbeteren. Deze aanbevelingen en handvatten zijn voornamelijk gericht op de werkvloer, zodat ze makkelijk te implementeren zijn en resultaten snel zichtbaar worden.

Op onze website is meer informatie beschikbaar omtrent de betekenis van Tauw voor bedrijven binnen het subsidietraject.

Contactpersoon: Niels Leerling