Nieuwe versie AERIUS beschikbaar

Per 16 september 2019 is de vernieuwde AERIUS® Calculator beschikbaar gesteld. AERIUS Calculator 2019 vervangt AERIUS Calculator 2016L.

18 september 2019

18 september 2019 - Het rekenprogramma AERIUS Calculator is een product van het RIVM. AERIUS berekent de hoeveelheid stikstofdepositie die individuele projecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden. De rekentool is geactualiseerd naar aanleiding van de uitspaak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

In dit artikel leest u meer over de aanpassingen en actualisaties in rekenmethoden en onderliggende (emissie)gegevens ten opzichte van AERIUS Calculator 2016L, de functionele aanpassingen voor de gebruiker en overige aanpassingen en aandachtspunten.

Met de nieuwe versie van AERIUS kan het effect van plannen en projecten weer worden berekend. Voor plannen en projecten die volgens berekening niet leiden tot een verslechtering kan de besluitvorming weer worden opgestart. Tauw is ‘topgebruiker’ van AERIUS en bekend met alle ins en outs van de rekentool. Bij vragen adviseren wij u daarom graag.

Onderliggende gegevens en rekenmodellen

De AERIUS® Calculator biedt diverse nieuwe functies, zo zijn onderliggende gegevens en rekenmodellen geactualiseerd:

 • AERIUS Calculator 2019 gaat uit van een actuelere OPS versie (versie 4.5.2.1).
 • Emissiefactoren wegverkeer zijn geactualiseerd.
 • Emissiefactoren scheepvaart zijn geactualiseerd.
 • Emissiefactoren voor stallen zijn geactualiseerd.
 • Natuurinformatie (begrenzingen, karteringen en aangewezen habitattypen) zijn geactualiseerd.
  • Alle hexagonen met aangewezen stikstofgevoelige natuurlijke habitattypen en leefgebieden. Er wordt gerekend op alle Natura 2000-gebieden waar deze hexagonen zich bevinden. Er is geen onderscheid in PAS of geen PAS-gebieden.
  • Achtergrondkaart (GDN) is voor alle jaren de kaart van 2018.

Wijzingen binnen AERIUS na de PAS-uitspraak

De wijzigingen naar aanzien van de PAS-uitspraak zijn als volgt:

 • De specifieke PAS-functionaliteiten zijn niet meer beschikbaar, zoals ‘rekenen voor tijdelijk project’ en ‘rekenen met afstandsgrenswaarde’.
 • Verwijzingen, functies en weergaven gerelateerd aan depositieruimte of ontwikkelingsruimte zijn verwijderd. Met de nieuwe versie van Calculator kunnen geen meldingen meer gedaan worden.


Overige nieuwe functies

Op het gebied van rekenen is het volgende veranderd:

 • Voortaan kan gerekend worden op twee decimalen.
 • Rekenjaren zijn mogelijk van 2014 - 2030.
 • De functie om PDF-bijlagen uit te draaien is niet beschikbaar in deze versie.

Deze functies worden later nog geactualiseerd:

 • Pluimstijging door impuls.
 • Gebouweffecten.

Wilt u meer weten over AERIUS?

U vindt hier of op www.aerius.nl meer informatie over de AERIUS-producten.

Tauw B.V. (AERIUS Meldpunt)

offertes.lucht@tauw.com
LinkedIn