Nieuwe versie AERIUS Calculator beschikbaar

Per 14 januari 2020 is de vernieuwde AERIUS® Calculator 2019A beschikbaar gesteld. Hiermee is het ook mogelijk om de invloed van gebouwen en uittreedsnelheid mee te nemen in de berekening.

17 januari 2020

Het rekenprogramma AERIUS Calculator, een product van het RIVM, berekent de hoeveelheid stikstofdepositie die individuele plannen en projecten veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Per 14 januari 2020 is de rekentool uitgebreid om de invloed van gebouwen en uittreesnelheid van emissies mee te nemen in de berekeningen. Nu deze aanpassingen zijn doorgevoerd, kan ook voor situaties die in de voorgaande versie van AERIUS nog buiten het toepassingsbereik vielen, de hoeveelheid stikstofdepositie worden berekend.

Uitbreiding met gebouwinvloed en pluimstijging

Met behulp van AERIUS kan de gebouwinvloed voor alle gebouwconfiguraties - in zoverre deze te modelleren zijn met het Nieuw Nationaal Model - worden berekend. 
Er is sprake van gebouwinvloed als de hoogte van het emissiepunt kleiner is dan 2,5 maal de hoogte van het gebouw. Tevens dient er voor gebouwinvloed sprake te zijn van een afstand van minder dan 3 km tussen de emissiebron en de positie waar de stikstofdepositie wordt berekend.

Voor standaardgebouwconfiguraties vindt op basis van de rekenresultaten uit het rekenhart binnen AERIUS, een geautomatiseerde nabewerking plaats. Voor bijzondere gebouwen kan deze nabewerkingslag door professionals op het gebied van verspreidingsmodellen buiten AERIUS om worden uitgevoerd.

Consequenties

In lopende procedures kan het noodzakelijk zijn de eerder uitgevoerde berekeningen met AERIUS te actualiseren. Bij besluitvorming over plannen en projecten moet gebruik worden gemaakt van de meest actuele versie van AERIUS Calculator.

Nadere informatie nieuwe release

De uitgebreide beschrijving van de nieuwe release en de gewijzigde functionaliteiten staan in de Release Notes. Tauw is ‘topgebruiker’ van AERIUS en bekend met alle ins en outs van de rekentool. Bij vragen adviseren wij u daarom graag.

Een stikstofdepositie berekening laten uitvoeren door Tauw? 

Bespreek uw vraagstuk met één van onze adviseurs