Nieuwe versie AERIUS heeft gevolgen voor uitkomsten

Vanaf 15 oktober 2020 is de nieuwe versie van AERIUS® beschikbaar: AERIUS 2020. Met dit online rekeninstrument wordt de depositie (neerslag) van stikstof op Natura 2000-gebieden berekend. De gegevens in AERIUS 2020 zijn geactualiseerd en de nieuwste inzichten zijn in de tool verwerkt, zodat onderzoeken naar stikstofdepositie kunnen plaatsvinden op basis van de best beschikbare informatie.

15 oktober 2020

AERIUS wordt beheerd door het RIVM en is het voorgeschreven rekeninstrument waarmee de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden wordt berekend. TAUW is in opdracht van het RIVM betrokken bij de ontwikkeling en optimalisatie van deze nieuwste versie van AERIUS. Daarnaast gebruikt TAUW AERIUS veelvuldig voor het inzichtelijk maken van de stikstofdepositiebijdrage van individuele plannen en projecten voor een breed scala aan opdrachtgevers.

Nieuwe berekeningen

Deze nieuwe versie betekent dat ieder type initiatiefnemer - zoals overheden, bedrijven, agrariërs of andere ondernemers - vanaf nu gebruik moet maken van AERIUS 2020. Voor projecten waarvoor nog geen definitief besluit is genomen voor vergunningverlening is in principe altijd een herberekening met de nieuwe versie nodig. Het is mogelijk dat de uitkomsten van een nieuw onderzoek met AERIUS 2020 anders zijn dan de uitkomsten van de vorige versie van AERIUS (2019A). 

 

Stikstofdepositieberekeningen met AERIUS 2020

  • AERIUS berekening uitgevoerd én toestemming verleend -> geen nieuwe AERIUS berekening nodig
  • AERIUS berekening uitgevoerd maar nog geen toestemming verleend -> wel nieuwe AERIUS berekening nodig


Wijzigingen in AERIUS 2020

De belangrijkste wijzigingen in AERIUS 2020 ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • Geactualiseerde en verbeterde achtergronddepositieniveaus
  • Geactualiseerde emissiefactoren voor wegverkeer, binnenvaart, stallen en veehouderijen, mobiele werktuigen
  • Aangepaste werkwijze invoer mobiele werktuigen
  • Vernieuwde kartering habitats en leefgebieden
  • Aangepaste begrenzing Natura 2000-gebieden
  • Diverse modeltechnische verbeteringen en aanpassingen


Gevolgen en passend advies

TAUW werkt samen met het RIVM aan de (door)ontwikkeling van AERIUS en is betrokken bij de totstandkoming van deze AERIUS versie. We zijn goed op de hoogte van de veranderingen en bijbehorende gevolgen voor de stikstofonderzoeken.

Heeft u een vraag over AERIUS of een andere stikstof-gerelateerde vraag, dan kunt u contact met ons opnemen via stikstof@tauw.com.

Meer informatie over onze diensten op het gebied van stikstof is hier te vinden. Op korte termijn delen we onze verdere en specifiekere inzichten over de gevolgen van AERIUS 2020.