Nominatie voor Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2011

Tauw is samen met partner Witteveen+Bos genomineerd voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2011. Onder de naam ‘Adviescombinatie Veenweidegebieden’ werd het Volgermeerproject ingestuurd dat samen met negen andere kanshebbers meedingt naar de prijs. Het Volgermeerproject, en dan met name de isolerende werking van veen, is een uitstekend voorbeeld van ‘Ondernemen met Natuur’, het thema van de Natuurprijs 2011.

De Volgermeerpolder is een voormalige chemische stortplaats van 100 hectare die is voorzien van een bovenafdichting, waarop een nieuw veenlandschap tot ontwikkeling wordt gebracht. Deze nieuwe natuur is niet alleen geschikt om te recreëren maar ook bedoeld om op termijn te zorgen voor de natuurlijke isolatie van de verontreinigingen op de Volgermeerpolder. Er is al aangetoond dat de natuur uitstekend in staat is om dit te doen.

De afgelopen dertig jaar was de locatie zonder kunstmatige ingrepen goed geïsoleerd en dit principe wordt nu doorontwikkeld met als doel dit toe te passen op ander locaties. Het principe is duurzaam en kostenbesparend.

De genomineerde projecten werden gekozen uit vijftig inzendingen. Met deze nominatie maakt de Adviescombinatie Veenweidegebieden kans op de Natuurprijs 2011 van EUR 10.000,- of de Aanmoedigingsprijs van EUR 2.500,-. De uitreiking van de Natuurprijs 2011 vindt plaats op donderdag 24 november 2011.

Contact persoon: Gustav Egbring