Oefensessie Incidentenplan Riolering in Hendrik-Ido-Ambacht

Incidentenplannen Riolering en Calamiteitenplannen Wateroverlast krijgen steeds meer aandacht, maar worden ze wel gebruikt? Bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wel. De gemeente is druk bezig om het Incidentenplan Riolering (IPR) uit 2014 te actualiseren. Daarom hebben de gemeente en Tauw onlangs gezamenlijk een oefensessie georganiseerd.

Zo’n 25 medewerkers van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, buurgemeente Zwijndrecht, waterschap Hollandse Delta en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gingen aan de slag met twee casussen. “Het was nuttig om elkaar en elkaars organisatie te leren kennen”, aldus een van de deelnemers. “De casussen gaven inzicht in welke momenten wie benaderd moet worden. Er is meer begrip voor elkaar ontstaan. Door middel van de casussen en de gestelde vragen weet ik beter wie wat doet.”

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
Wat wij als Tauw zien is dat gemeenten en waterschappen zich beter willen voorbereiden op calamiteiten die worden veroorzaakt door wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Eén van de zeven ambities uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie om de klimaatbestendige inrichting te versnellen, is handelen bij calamiteiten. Overheden maken voor 2021 afspraken met de veiligheidsregio’s over de aanpak van calamiteiten als gevolg van extreme weersituaties en bereiden zich daar gezamenlijk met de brandweer, GGD en politie op voor. In een Incidentenplan Riolering of Calamiteitenplan Wateroverlast staat beschreven ‘wie-wat-wanneer’ doet, vóór, tijdens en na een calamiteit.

Onze expertise
Tauw heeft ruime ervaring met het begeleiden en opstellen van Incidentenplannen Riolering en Calamiteitenplannen Wateroverlast. Daarnaast verzorgen we oefensessies om het inzicht in de processen tijdens een calamiteit te vergroten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.