Officiële oplevering 1e fase wandelroutenetwerk Goeree-Overflakkee

Op vrijdag 24 mei 2013 is de eerste fase van het wandelroutenetwerk op Goeree-Overflakkee opgeleverd. Tauw verzorgt in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee de ontwikkeling van het eilandbrede wandelroutenetwerk.

Waarnemend burgemeester C.A. Kleijwegt, gedeputeerde van de provincie J.F. Weber en wethouder A.J.C. van der Vlugt bevestigden samen de laatste bordjes van de eerste fase van het wandelroutenetwerk Goeree-Overflakkee. Daarmee gaven ze meteen het startsein voor de aanleg van de tweede fase.

Eerste officiële wandelroute van de provincie Zuid-Holland

Tauw verzorgt voor de gemeente Goeree-Overflakkee de ontwikkeling van het eilandbrede wandelroutenetwerk. Het is het eerste wandelroutenetwerk van Zuid-Holland dat is aangelegd conform de nieuwe eisen en richtlijnen van de provincie, die ook een deel van de subsidie heeft verstrekt. Voor het wandelroutenetwerk is het eiland uitgebreid geïnventariseerd samen met de gemeente en een enthousiaste groep vrijwilligers.

Met behulp van arcGIS is de informatie van alle wandelaars in kaart gebracht en is er een bruikbare digitale database gevormd. In deze database zijn niet alleen de knooppunten en de routeborden opgenomen, maar ook alle voor wandelaars eventueel relevante informatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de aanwezigheid van cultuurhistorische bezienswaardigheden, natuurgebieden, horecavoorzieningen en verkoop van streekproducten.

Rol Tauw

Naast het inventariseren van alle gegevens heeft Tauw voor de gemeente het bewegwijzerings- en infrastructuurplan opgesteld: Waar moeten knooppuntpalen en routebordjes komen? Waar zijn bijzondere voorzieningen nodig, zoals bankjes, infopanelen en bruggetjes? Ook verzorgt Tauw de aanbesteding, de advisering over kaart- en infomateriaal (gebruik van GPS, ‘wandel’-apps) en de begeleiding van de aannemer bij het plaatsen van de bewegwijzering en voorzieningen.

Opdrachtgever Anne-Marijke Elema, projectleider bij de gemeente Goeree-Overflakkee: ‘Voor de ontwikkeling van dit wandelnetwerk maken we gebruik van knooppunten. Dit systeem wordt in Nederland al gebruikt bij fietsroutenetwerken. Wij werken samen met de VVV’s op het eiland, Wandelplatform TeVoet en heel veel vrijwilligers. Zij spelen een belangrijke rol bij het inventariseren en verzamelen van de veldgegevens.

Tauw ondersteunt en adviseert ons bij de uitvoering van het project. Hierbij ligt de nadruk op de technische uitvoering. Tauw draagt onder meer zorg voor het verwerken van de inventarisatiegegevens op basis van een werkinstructie voor het plaatsen van de bewegwijzering. Ook stelt Tauw kennis en ervaring beschikbaar om een recreatief aantrekkelijk wandelroutenetwerk voor ons te ontwikkelen.’

Volgende fases

Inmiddels heeft de aannemer voor deze eerste fase zo’n 126 kilometer gerealiseerd. Uiteindelijk moet dit leiden tot zo’n 375 kilometer aan wandelroutes in de fases 2 en 3. Het is de bedoeling dat het een regio-dekkende en vooral eilandbreed netwerk wordt; van Ouddorp tot Ooltgensplaat. De betrokken partijen bij dit project zijn Staatsbosbeheer, waterschap Hollandse Delta, de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en alle vrijwilligers die de routes lopen. Als het totale project in 2014 gerealiseerd is, zullen de vrijwilligers blijvend een rol spelen bij het klein onderhoud en bij het beheer en toezicht op de route, bijvoorbeeld bij het zelf uitvoeren van eventuele kleine reparaties en het doorgeven van verdwenen bewegwijzering.

Contact personen: Bart de Jong en Reinder Siebinga