Officiële start van ‘Opwaardering Zuid-Willemsvaart Veghel-Den Dungen’

Onlangs heeft Rijkswaterstaat officieel opdracht gegeven voor de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en Veghel. Dit werk is door Rijkswaterstaat conform de 'Best Value Procurement' aanbesteed. Tauw speelt een belangrijke rol bij het omgevingmanagement en het technisch management in dit project.

Het opwaarderen van dit deel van de Zuid-Willemsvaart is van groot belang voor de bereikbaarheid van Brabant over water en voor de economische bedrijvigheid in de regio. Door de verbeteringen aan de Zuid-Willemsvaart zijn bedrijventerreinen langs het kanaal, zoals de containerterminal in Veghel, straks beter bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen.

Werkzaamheden

De uitvoering betreft:

 • Verbreding van de Zuid-Willemsvaart van 19 meter naar 43 meter
 • Verdiepen van de Zuid-Willemvaart met gemiddeld 1 meter
 • Baggeren van de Zuid-Willemsvaart
 • Verleggen van een deel van de Dungense Loop
 • Aanleg van een ecologische zone in de verbreding bij Den Dungen
 • Verwijderen van de spoorbrug van het ‘Duitse Lijntje’ in Veghel
 • Aanleg van nieuwe kades en bodembescherming
 • Volledig afgraven van een eiland bij Veghel
 • Het opvijzelen van de Gazellebrug, Harry Kinnardbrug en de Milrooijsebrug
 • Aanpassen uitstroomopeningen van proceswater voor Mars Nederland
 • Coördinatie van het verleggen van alle kabels en leidingen

Rol van Tauw

De aannemerscombinatie Vissers Ploegmakers/F.P.H. Ploegmakers heeft het werk gegund gekregen en Tauw vormt een belangrijke partner voor de aannemer bij de realisatie van het werk. Tauw verzorgt binnen het managementteam het Omgevingsmanagement en het Technisch management.
De omgevingsmanager van Tauw verzorgt met zijn team ondermeer de aanvraag en het verkrijgen van de benodigde vergunningen, het opstellen van (bestuurs)overeenkomsten, het verleggen van kabels en leidingen en milieutechnische, ecologische, archeologische onderzoeken. Het technisch management is binnen het projectteam verantwoordelijk voor de coördinatie, sturing en advisering voor de inbedding van het technisch ontwerp.

De werkzaamheden starten dit najaar en duren tot medio 2014.

Contact persoon: Johan van Alphen