Omvangrijke oeverreconstructie provincie Zuid-Holland

Een aantal oevers langs de vaarwegen van de Oude Rijn, het Rijn-Schiekanaal en de Leidse Trekvliet, verkeren in slechte staat. Tauw neemt de engineering op zich om ruim 1700 meter bestaande oevervoorziening te verwijderen en te vervangen door een nieuwe constructie. Ook wordt 257 meter zetsteen herzet.

De provincie Zuid-Holland is voornemens om in 2016 en 2017 grootschalig onderhoud te plegen aan een deel van de oevers langs het traject Oude Rijn, het Rijn-Schiekanaal en de Leidse Trekvliet. De opdracht omvat naast het ontwerpen van de nieuwe oeverconstructies, ook het herinrichten van een aantal locaties. Tauw verzorgt het ontwerp en bestek en ondersteunt bij de aanbesteding van dit werk.

Werkzaamheden

Na verkenning van de vaarweg en het inventariseren van de gegevens, bevindt het werk zich nu in de ontwerpfase. Momenteel worden verschillende onderzoeken uitgevoerd of afgerond, waaronder geotechnisch en milieukundig onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE), archeologisch onderzoek en flora en fauna onderzoek.

Op één van de locaties voor herinrichting wordt een op- en afstapplaats voor fietsers en vaarvakantieboten aangelegd. Op een andere locatie wordt een zogenaamd ‘kommetje’ gedempt om de vaarweg veiliger en toekomstbestendig te maken. In het kommetje liggen vaak kano’s die vanuit daar de vaarweg opgaan en dat levert gevaarlijke situaties op. Het dempen van het kommetje betekent dat er elders in de vaarweg watercompensatie moet worden gerealiseerd. "Momenteel voeren wij hiervoor berekeningen uit'', vertelt Maikel van der Heiden, projectcoördinator bij Tauw. "Omdat het kommetje naast een spoorbrug van ProRail ligt, mag hier alleen gedurende een buitendienststelling worden gewerkt, en alleen door een door ProRail-gecertificeerd bedrijf. Een mooie uitdaging voor het projectteam om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Kansensessie

Tijdens een uitgebreide kansensessie verzorgd door Tauw, kwam een aantal interessante projectkansen naar voren dat wordt meegenomen in het project, zoals het toepassen van breuksteen langs de oever om te voorkomen dat de berm niet kapot wordt gereden door verkeer. Ook wordt de toepasbaarheid van drenkeling uittrede voorzieningen (DUV’s) en fauna uittrede plaatsen (FUP’s) onderzocht.

Zowel wij als de provincie zijn erg te spreken over de gang van zaken, in het bijzonder de manier van samenwerken”, aldus Maikel van der Heiden. “Het gaat hier niet enkel om een oeverreconstructie, maar om een combinatie van werkzaamheden aan de vaarweg die ervoor zorgen dat de vaarweg en de oevers weer veilig en geschikt zijn voor het vaarverkeer en de omgeving. Een mooi project waarbij diverse overheden en disciplines betrokken zijn.”

Contactpersonen: Maikel van der Heiden en Daan Cornelisse