Ondertekening Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie voor klimaatbestendig stedelijk gebied

Op 9 oktober ondertekenen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en een aantal andere partijen de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie voor een klimaatbestendig en waterrobuust stedelijk gebied. De ondertekening vindt plaats tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht. Ook Tauw ondertekent de intentieverklaring.

Met het tekenen van de intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie conformeren we ons aan de doelstelling om meer klimaatbewust te handelen en te ontwerpen bij de inrichting van onze steden. Door samen te werken kunnen we kansen benutten die de klimaatverandering met zich meebrengt en het stedelijk gebied beter bestand maken tegen hevige regenbuien, periodes van droogte en hitte, en de gevolgen van een mogelijke overstroming.

Kansen benutten

Om bedreigingen tegen te gaan en kansen te benutten moet klimaatbestendig en waterrobuust inrichten een vanzelfsprekend onderdeel worden bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Door nú maatregelen te nemen, maken we onze steden mooier en voorkomen we in de toekomst grote schade. Voor veel maatregelen geldt bovendien dat ze kosteneffectief zijn, als ze maar in een vroeg stadium in het proces worden meegenomen. Alle betrokken overheden en marktpartijen zijn hier samen verantwoordelijk voor en spelen hierbij dus een belangrijke rol.

Regionale/lokale intentieverklaring

Daarnaast is het mogelijk een extra bijdrage te leveren aan het realiseren van de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie door een eigen regionale of lokale intentieverklaring te sluiten. Hiermee kunnen partijen hun samenwerking bestendigen om een bijdrage te leveren aan het waterrobuust en klimaatbestendig maken van het stedelijk gebied in Nederland door concrete afspraken te maken over een specifiek project of programma.

Tauw zal - naast de landelijke intentieverklaring - ondermeer ook intentieverklaringen tekenen voor het klimaatbestendig maken van Amsterdam en de IJsselvecht Delta.

Meer over onze expertise op het gebied van klimaatbestendige steden >>
Meer informatie over de Intentieverklaring is te vinden op www.klimaatbestendigestad.nl.

Contactpersoon: Jeroen Kluck