Onderzoek Duurzaam Terrein Beheer afgerond

In 2010 is de CROW-werkgroep Kaderrichtlijn Water-Duurzaam Terreinbeheer gestart om het bewustzijn van duurzaam terreinbeheer te vergroten. Tauw heeft onderzoek gedaan naar onkruidwerende en waterzuiverende verhardingen.

De overheid wil enerzijds minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken om de (bodem)waterkwaliteit te verbeteren, en zoekt tegelijkertijd slimme manieren voor een onderhoudsarme openbare ruimte.

Tauw is als 1 van 19 partners en ‘werkpakketleider regenwaterzuivering’ gevraagd om de effecten van chemisch onkruidbeheer op de ecologische en chemische waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) te onderzoeken. Ook hebben we met de gemeenten Oss, Sliedrecht, Rotterdam en Eindhoven de zuiverende werking van substraten in de praktijk onderzocht.

Het nu afgeronde onderzoek is gefinancierd door diverse Nederlandse overheden en de innovatieve methoden worden in meer dan 20 Nederlandse gemeenten getest. De bedoeling is om de meeste testopstellingen te blijven monitoren om lange termijn resultaten te verzamelen.
De eerste resultaten zijn positief. De eindrapportage met de eerste onderzoeksresultaten is op te vragen bij Floris Boogaard of Harry de Brauw.

Meer informatie via de website van CROW.

Contact personen: Floris Boogaard en Harry de Brauw