Onderzoek en contractering baggerwerkzaamheden Doetinchem

 

De gemeente Doetinchem draagt het beheer en onderhoud van diverse vijvers en 18 km watergang over aan Waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap wil de huidige status van de watergangen, inclusief kunstwerken en beschoeiingen, in beeld brengen voor de overdracht. Om het geplande stedelijk baggerwerk voor te bereiden heeft het waterschap Tauw gevraagd om diverse voorbereidende onderzoeken en de contractering te verzorgen.

 

Het baggerwerk dat door Tauw wordt voorbereid moet de watergangen weer op voldoende diepte te brengen, zodat de doorstroming van de watergangen gewaarborgd blijft. Dit voorkomt niet alleen wateroverlast, maar heeft ook een positief effect op de waterkwaliteit, de diversiteit van de flora en fauna én de beleving van het stedelijk water. De voorbereidingen op de baggerwerkzaamheden omvatten onder andere het uitvoeren van veld- en waterbodemonderzoeken, het in kaart brengen van beschoeiingen en kunstwerken en het opstellen van een baggerplan en uitvoeringscontract.

‘Een heel mooi project waarin we samen met Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Doetinchem werken aan het op orde brengen van het watersysteem en het verbeteren van de waterkwaliteit’, aldus Jeroen Gmelig Meyling, projectleider bij Tauw.

De onderzoeken en de contractering moeten eind dit jaar afgerond worden. Het daadwerkelijke baggerwerk start begin 2018.

Contactpersoon: Jeroen Gmelig Meyling

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.