Onderzoek naar mogelijkheden gesloten waterkringloop voor SUPERLOCAL project Kerkrade

In Kerkrade wordt momenteel hard gewerkt aan de herontwikkeling van het gebied Bleijerheide in Kerkrade-Oost. Het gaat hierbij om een integrale, duurzame én innovatieve aanpak van het gebied rondom de hoogbouwflats in Bleijerheide. Tauw is betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheden van een gesloten waterkringloop in het gebied.

In het gebied waar nu nog drie hoogbouwflats staan, moeten rond 2020 zo’n 100 tot 200 nieuwe huurwoningen met een hoogwaardige architectuur zijn gerealiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van alles wat op dit moment in drie hoogbouwflats en het gebied aanwezig is: van materialen tot landschappelijke kwaliteiten en van architectuur tot gedachtegoed van bewoners. Een ambitieus project met de naam SUPERLOCAL.

Passend binnen de ambitie is de wens geuit om de mogelijkheden van een gesloten waterkringloop te onderzoeken. Met een gesloten waterkringloop is de wijk onafhankelijk van de externe drinkwater- en afvalwaterinfrastructuur. 

Haalbaarheid

Tauw heeft eind 2016 in opdracht van de woningcorporatie HEEMwonen, de gemeente Kerkrade, Waterleiding Maatschappij Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een business case uitgevoerd naar de mogelijkheden van een gesloten waterkringloop in het gebied. Daarbij zijn drie varianten uitgewerkt met elk een eigen thema: energie, grondstoffen en maatschappij.  

De varianten zijn getoetst op haalbaarheid waarbij - naast financiën - ook aspecten als energie, duurzaamheid, beheer en onderhoud, juridische aandachtspunten en verwacht draagvlak van bewoners zijn meegenomen. Om de resultaten van de varianten in perspectief te plaatsen, is ook een referentievariant opgenomen voor het jaar 2020. 

Vervolgens is - op basis van de resultaten van de uitwerking van voorgenoemde varianten - gezamenlijk een optimalisatievariant uitgewerkt, waarin de meest logische en aansprekende technieken zijn gebundeld. 

Vervolg

Tauw heeft onlangs opdracht gekregen om de optimalisatievariant verder uit te werken. Daarbij worden ondermeer de kosten van de optimalisatievariant en het effect van verschillende schaalgroottes nader bekeken. Ook vindt er nog een verdiepingsslag plaats naar het effect van de gesloten waterkringloop op de energiehuishouding van de woningen. 

De besluitvorming (medio 2017) over deelname en schaalgrootte door de directies/besturen van de diverse partijen moet nog plaatsvinden.

Zie ook: onze expertise op het gebied van nieuwe sanitatie >>

Contactpersoon: Paul Telkamp

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.