Onderzoek naar problemen met vochtig toiletpapier afgerond

Tauw heeft de samenstelling van materialen in vochtige doekjes die voor problemen zorgen in het afvalwatersysteem in beeld gebracht, en onderzocht of de introductie van de nieuwe generatie vochtig toiletpapier tot minder problemen leidt. De resultaten zijn nu bekend.

Tauw kreeg de opdracht in 2009 van het toenmalige Ministerie van VROM. Voor het onderzoek heeft Tauw een aantal 'proppen' verzameld die zijn aangetroffen bij pompstoringen. Door de samenstelling hiervan te bepalen, hebben we inzichtelijk gemaakt welke doekjes hierin voorkomen. Dit hebben we gedaan zowel voor de invoering van de nieuwe generatie vochtig toiletpapier als ruim daarna.

Conclusies onderzoek

Het merendeel van de doekjes die bij storingen zijn aangetroffen hadden niet doorgespoeld mogen worden op basis van de samenstelling en aanwijzingen op de verpakking. Met andere woorden: het gaat hier om een verkeerd gedragsaspect.

Wat opvalt is het grote percentage aan vochtig kindertoiletpapier dat in de proppen aanwezig is. Hoewel dit op basis van de samenstelling en aanwijzingen op de verpakking niet doorgespoeld mag worden, is het voor de doelgroep lastig om dat in de praktijk te realiseren.

De doekjes die in de pompen vastlopen, leiden er toe dat er ook andere materialen in de prop gevangen raken. Deze lijken dus een soort 'bijvangst' te zijn en geen hoofdoorzaak van de storingen.

Meer resultaten vind je in de rapportage Praktijkonderzoek verwerking vochtig toiletpapier in het afvalwatersysteem >>

Afspraken met producenten

Naar aanleiding van bovenstaande resultaten heeft een overleg plaatsgevonden met EDANA, de branche organisatie voor nonwoven producten. Veel producenten van vochtige doekjes zijn bij deze wereldwijde organisatie aangesloten. Afgesproken is dat alleen vochtig toiletpapier door het toilet mag worden gespoeld en de overige doekjes niet. De producenten van (vochtige) doekjes passen de etikettering hierop aan.

EDANA heeft toegezegd ervoor te zorgen dat de aangesloten producenten de samenstelling van vochtig kindertoiletpapier zodanig aanpassen dat deze wel goed doorspoelbaar zijn.

Campagne 'Goed Rioolgebruik'

De belangrijke vervolgstap is om alle gebruikers van vochtige doekjes te bewegen tot een correct doorspoelgedrag. In dat kader zullen RIONED en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in de campagne 'Goed Rioolgebruik' aandacht blijven vragen voor de kwestie vochtige doekjes.

Contact persoon: Ronald Wentink

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.