Onderzoek riothermie in de gemeente Ferwerderadiel

Tauw heeft opdracht verkregen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van riothermie - een methode om energie terug te winnen uit het riool - in combinatie met de aanleg van een warmtenet in de kern Burdaard in de gemeente Ferwerderadiel.


Daarnaast is bij het gemeentelijk zwembad in Hallum, De Sâwn Stjerren, de gasketel aan
vervanging toe. Het zwembad is gelegen nabij het rioolgemaal van Hallum. Hier worden mogelijkheden gezien om warmte te winnen uit het rioolgemaal van Hallum om daarmee te voorzien in (een deel) van de warmtebehoefte van het zwembad.

Het onderzoek wordt betaald uit innovatiepotjes van het Wetterskip Fryslân en de Provinsje Fryslân. Naast de gemeente Ferwerderadiel is ook het waterketenbedrijf Aquario betrokken bij het onderzoek.

Het onderzoek richt zich op:

  • Financieel / technische haalbaarheid
  • Wettelijke en juridische aspecten van warmtewinning en levering door publiek/private partijen
  • Mogelijke organisatievormen (ESCO) 
  • Exploitatie van het warmtenet

Uiteindelijke doel is investeerders te interesseren om kapitaalinvesteringen te doen (aangezien de betrokken overheden hiervoor geen financiële middelen hebben) voor de aanleg van de infrastructuur en exploitatie van het warmtenet en te komen tot daadwerkelijke realisatie van een duurzaam energienet in de gemeente Ferwerderadiel.