Ontwerp Tracébesluit en Ontwerp Saneringsplan A27 Houten-Hooipolder getekend

Minister Schultz van Haegen heeft 30 mei het Ontwerp Tracébesluit (OTB) en het Ontwerp Saneringsplan (OSP) ondertekend voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder. Een belangrijke mijlpaal in de voorbereiding op één van de grootste infrastructurele projecten die de komende jaren in Nederland plaatsvindt. Het OTB en het OSP zijn in opdracht van – en gezamenlijk met - Rijkswaterstaat opgesteld door FLOW27, een consortium van adviesbureaus Antea Group, Movares, Tauw en Goudappel Coffeng.

 

Verbreding A27

De verbreding van de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder moet de filedruk op de snelweg verminderen en de doorstroming verbeteren. Een enorme uitdaging. Het plangebied omvat maar liefst 47 kilometer snelweg, drie knooppunten en vier grote bruggen. Naast verschillende provincies, gemeenten en waterschappen zijn er vele grondeigenaren bij het project betrokken.

Rol van Tauw

Als onderdeel van het consortium FLOW 27 heeft Tauw een breed scala aan werkzaamheden en werkpakketten verzorgd, waaronder onder andere:

  • Opstellen van het Milieueffectrapport (MER) en het mede opstellen van het Ontwerp Tracébesluit (OTB)
  • Leveren van de omgevingsmanager (IPM-rol) en het grotendeels uitvoeren van het omgevingsmanagement, waaronder het organiseren van werkateliers en informatieavonden en daaraan verbonden het opstellen van de Klanteisenspecificatie (KES) en Systeemspecificatie (SYS)
  • Uitvoeren van de onderzoeken externe veiligheid, bodemopbouw- en -kwaliteit; opstellen van het waterhuishoudingsplan en afstemming met de waterschappen hierover
  • Uitvoeren van herberekeningen aan bestaande kunstwerken en leveren van ondersteuning bij het ontwerp van weg- en kunstwerken
  • Opstellen van het vergunningenbeheerplan, inventariseren van de aanwezige kabels en leidingen en het voorbereiden van de benodigde verleggingen
  • Grotendeels uitvoeren van de projectbeheersing en leveren van ondersteuning voor het projectmanagement

Meer informatie
Meer informatie over het project is te vinden op de website van het Platform Participatie, op de projectwebsite van Flow27 en op de website van Rijkswaterstaat.

Contactpersoon: Floris Eenink