Ontwikkeling waterkrachtsysteem Vivace in stroomversnelling door subsidie

Tauw gaat samen met Jansen Venneboer, GMB en de Hogeschool Saxion het Amerikaanse waterkrachtsysteem Vivace doorontwikkelen voor de Nederlandse en Europese markt. De provincie Overijssel en de Stedendriehoek verlenen hiervoor subsidie.

Vivace is een waterkrachtsysteem dat duurzame energie kan opwekken in langzaam stromende wateren en is ontwikkeld aan de Universiteit van Michigan. Tauw heeft in 2010 samen met Waterschap Velt en Vecht, provincie Overijssel en de Stichting Toegepast Onderzoek (STOWA) een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar dit visvriendelijke systeem voor toepassing in Nederland in rivieren, beken of bij stuwen. De resultaten uit dit onderzoek waren veelbelovend.

De subsidie van 185.000 euro van de provincie Overijssel en 17.500 euro van de Stedendriehoek wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het functioneren van het Vivace systeem in de Nederlandse wateren. De praktijkproeven vinden naar verwachting plaats in de zomer van 2012 bij Wetterskip Fryslân en Waterschap Rijn en IJssel. Een prototype wordt gedurende een aantal weken gemonitord op energieopbrengst en prestaties.

Zie ook:

- Persbericht Doorbraak in energie opwekken Nederlandse wateren (30-11-2010)
- Filmpje op YouTube: Vortex Hydro Energy - Open Water Test

Contact persoon: Barry Meddeler