Open Monumentendag: heropening boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker Hordijk

Op zaterdag 10 september (Open Monumentendag) wordt het gerenoveerde boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker Hordijk in Gouda heropend. Hiermee wordt een 3 jaar durende bouwfase afgesloten. Al met al een complex project, want het bestaande gemaal moest tijdens de werkzaamheden blijven functioneren.

Boezemgemaal mr. P.A. Pijnacker Hordijk

Het uit 1935 daterende gemaal was toe aan modernisering. Omdat het nog aangedreven werd door de oorspronkelijke dieselmotoren werd het beheer en onderhoud steeds moeilijker (kundig personeel en de juiste onderdelen werden schaars). Bij de renovatie zijn de pompen en aandrijvingen vervangen en is de pompcapaciteit vergroot. De aandrijving geschiedt nu door elektromotoren en de besturing is geautomatiseerd. Met deze renovatie is de gemaalcapaciteit vergroot van 35 m3/s naar 39 m3/s.

In het Rijnlandse boezemgebied is dit het enige gemaal waar zoet water kan worden ingelaten. De waterinlaat van het gemaal is nu vispasseerbaar gemaakt.

Cultureel erfgoed

Door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed was voor de renovatie als eis gesteld dat de originele dieselmotoren in bedrijfsvaardige toestand gehandhaafd moesten blijven. Eén van de dieselmotoren is daarom behouden en met een speciaal ontworpen tandwielkast gekoppeld aan de nieuwe aandrijving. Tevens is de oude werkplaats ingericht als museum en expositieruimte.

Rol van Tauw

Tauw is sinds 2002 betrokken bij de renovatie van het boezemgemaal. Onder andere via voorbereidende studies, begeleiding van het aanbestedingstraject en het technisch ontwerp van het gemaal. Tijdens de ontwerpfase werd intensief samengewerkt met Architect Aletta van Aalst. Tijdens de daadwerkelijke bouw heeft Tauw de toezichthouding en directievoering.

Meer informatie

Meer informatie over de renovatie van het gemaal vindt u op de website van Hoogheemraadschap Rijnland. Tijdens de Open Monumentendag (zaterdag 10 september 2016) is iedereen welkom om het vernieuwde gemaal te bezichtigen.

Contactpersoon: Erwin Verkerk