Opnieuw raamcontract bodemonderzoeken en adviesdiensten Milieudienst Midden-Holland

Tauw heeft wederom een raamovereenkomst binnengehaald bij de Milieudienst Midden-Holland. Het contract is afgesloten voor de periode 2012-2013 met de mogelijkheid tot verlenging van twee keer één jaar.

Sinds januari 2009 voert Tauw binnen een raamovereenkomst alle bodemonderzoeken uit en verzorgen wij de bodemadvisering. De onderzoeken betreffen onder andere vooronderzoeken NEN 5725, bodemonderzoeken NEN 5740, BUS-meldingen en milieukundige begeleiding bij saneringen.

Ernstige bodemverontreiniging

De Milieudienst Midden-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere milieutaken op het vakgebied bodem voor alle gemeenten die zijn aangesloten bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland. Veel van de gemeenten binnen het werkgebied van de Milieudienst Midden-Holland hebben te maken met een ernstige mate van bodemverontreiniging. Ophooglagen die in het verleden zijn aangebracht, hebben geleid tot verontreiniging met voornamelijk metalen.

Contact persoon: Elroy Houthuijzen