Oss op weg naar top 3 meest duurzame Brabantse gemeenten

 

De gemeente Oss wil bij de top 3 van de duurzaamste gemeenten in de provincie Noord-Brabant gaan horen. Om dit te versnellen gaat de gemeente concrete stappen zetten om de openbare ruimte verder te verduurzamen. Tauw begeleidt dit proces.

 

Duurzaam leven, wonen en werken. Dat is wat de gemeente Oss haar inwoners wil bieden. Daarvoor moet er evenwicht zijn tussen mens (people), milieu (planet) en economie (profit). Om dit te bereiken heeft de gemeente voor 2018 duurzame doelen geformuleerd, en hieraan concrete acties verbonden om zoveel mogelijk partijen intern en extern in beweging te krijgen. Eén van deze acties is het verduurzamen van de openbare ruimte.

Aanpak Duurzaam GWW

Tauw begeleidt de gemeente Oss sinds eind 2016 bij het formuleren en implementeren van maatregelen voor verduurzaming van de openbare ruimte. Hierbij maken we gebruik van de werkwijze en instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW. Deze aanpak helpt om duurzaamheidskansen concreet te maken.  Zowel Tauw als de gemeente Oss hebben onlangs de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 getekend, waarin afspraken zijn gemaakt om duurzaamheidskansen maximaal en verantwoord te benutten.

De komende maanden gaan de afdelingen Inrichting & Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en Beleid van de gemeente Oss aan de slag om hun gezamenlijke doelstellingen te bepalen en kansen te inventariseren die bijdragen aan de realisatie ervan. Tauw begeleidt deze interactieve en creatieve sessies. Vervolgens zal Tauw de uitkomsten analyseren en vertalen naar een concreet advies met maatregelen voor de korte en lange termijn. Voor kansrijke maatregelen wordt bekeken hoe deze binnen de gemeente geïmplementeerd worden.

Onze expertise

Tauw helpt opdrachtgevers om duurzaamheid binnen GWW-projecten naar een hoger niveau te tillen, veelal met behulp van de Aanpak Duurzaam GWW. We ondersteunen bij het gehele proces: van initiatieffase tot realisatie en nazorg. Momenteel zijn we voor ProRail, Schiphol Trade Park en de provincie Gelderland betrokken bij zowel de inbreng van inhoudelijke kennis van duurzame materialen en producten als bij de procesmatige verankering van duurzaamheid.

Contactpersoon: Sanne de Groot

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.