Overheden onmisbaar bij behalen doelen Energieakkoord OVL

Vorig jaar hebben ruim veertig organisaties het ambitieuze SER Energieakkoord ondertekend. Deze organisaties, waaronder de IPO, VNG en de Unie van Waterschappen, werken op dit moment hard aan de doorvertaling van dit akkoord. Eén van de terreinen waar veel winst te behalen valt is de openbare verlichting (OVL).

In veel gevallen wordt immers de helft van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik bepaald door de verlichting van de openbare ruimte. Door verlichting ’s nachts te dimmen, gebruik te maken van alternatieven (zoals reflectie of actieve markering) of door het toepassen van slim energiemanagement, kunnen gemeenten en provincies een belangrijke rol spelen bij het behalen van de energiedoelstellingen.

Doelstellingen Energieakkoord

Voor de openbare verlichting in Nederland zijn in het Energieakkoord de onderstaande afspraken gemaakt:

  • 20% energiebesparing OVL in 2020 t.o.v. 2013
  • 50% energiebesparing OVL in 2030 t.o.v. 2013
  • 40% slim energiemanagement in OVL in 2020
  • 40% energiezuinige OVL in 2020

Ondersteuningsprogramma Energie

Begin september hebben alle provincies en gemeenten een brief gekregen van de VNG. Hierin worden zij gewezen op de gemaakte afspraken en op de mogelijkheid hier ondersteuning bij te krijgen via het Ondersteuningsprogramma Energie. Daarnaast worden alle gemeenten en provincies nadrukkelijk opgeroepen zich zo snel mogelijk aan te melden voor het monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat.

Nieuwe Richtlijn voor Actieve Markering

Vooral de omschakeling naar 40% slim energiemanagement vraagt al op korte termijn om stevige keuzes van u als wegbeheerder. Naast de vele mogelijkheden van het ‘dimmen en doven’ wijst Tauw u daarom graag op de nieuwe Richtlijn voor Actieve Markering (NSVV, 2014). Deze richtlijn biedt handvatten over hoe u, op een verkeersveilige manier, actieve markering als alternatief voor openbare verlichting kan toepassen.

Expertise Tauw

Tauw adviseert gemeenten en provincies op alle aspecten van openbare verlichting: van duurzame verlichtingsplannen tot en met beleid, van energiebesparing tot en met duurzame inkoop.
Meer informatie over onze expertise op het gebied van verlichting.

Mocht u op zoek zijn naar meer informatie en inspiratie? Neem dan ook eens een kijkje bij uw buren:
www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/ovl/praktijkvoorbeelden of op www.waarstaatjegemeente.nl.