Partnerovereenkomst met VNO-NCW voor Industrietafel Milieu & Veiligheid

Tauw heeft onlangs een partnerovereenkomst met VNO-NCW Midden getekend om de komende jaren invulling te geven aan de Industrietafel Milieu & Veiligheid. Dit houdt in dat Tauw (exclusief) voor industriële bedrijven een eigen activiteitenprogramma organiseert en een platform biedt om ervaringen en kennis uit te wisselen op het gebied van milieu en veiligheid.

Industrietafel

De Industrietafel Midden Nederland is een platform voor eindverantwoordelijken en specialisten van industriële en technische bedrijven. Het platform ontwikkelt activiteiten en organiseert bijeenkomsten met thema’s als milieu & veiligheid, productietechnieken, internationalisering en human resources management. De basis van de Industrietafel wordt gevormd door managing directors/eindverantwoordelijken en inhoudelijk specialisten van industriële en technische bedrijven.

De programmapartners van VNO-NCW Midden zijn toonaangevende bedrijven (‘A-merken’) die VNO-NCW Midden willen steunen via een partnerschap, die voor beide partijen een toegevoegde waarde biedt.

Rol van Tauw

Tauw gaat als programmapartner invulling geven aan de Industrietafel Milieu & Veiligheid. Door de industriële leden van VNO-NCW zijn/worden actuele (milieu) onderwerpen aangedragen. Tauw zal als voorzitter en inleider optreden en de benodigde expertise inbrengen op het gebied van veiligheid (in en externe veiligheid, brandveiligheid), duurzaamheid (van milieuprobleem naar kansen voor duurzaamheid), afval en reststoffen, en locatie- en bedrijfsontwikkeling.

Vooralsnog staan er voor 2012 drie bijeenkomsten gepland met onderwerpen rondom veiligheid, verdienen met duurzaamheid, en groei binnen de grenzen van milieukwaliteit.

Bekijk het filmpje op YouTube over de startbijeenkomst van de Industrietafel op 26-10-2011.

Contact persoon: Theo Wesseling