PFAS-risicosessies

Dit event is reeds geweest. Aanmelden voor deze masterclasses is niet meer mogelijk!

In de brief van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van Veldhoven aan de Tweede Kamer begin april over PFAS lijkt meer zicht te komen op een uniform handelingskader. Dit is noodzakelijk om eenduidigheid te krijgen in de regionale verschillen binnen de voorgestelde hergebruikswaarde en om een pragmatisch saneringsbeleid van PFAS-houdende grond uit te kunnen voeren.

PFAS-problematiek in kaart gebracht

Om u als bedrijf te helpen in het beheersbaar maken van problemen die ontstaan als PFAS in de bodem worden aangetroffen, organiseert Tauw een PFAS-risicosessie. Hierin gaan wij graag met u in gesprek over de risico’s die u kunt lopen en over de mogelijkheden die u heeft om de hinder van PFAS te minimaliseren. Deze sessie organiseren wij op 2 verschillende data en locaties:

  • Dinsdag 18 juni 2019 in Rotterdam
  • Dinsdag 25 juni 2019 in Utrecht

Beheersmaatregelen en actie

De sessie starten we door u bij te praten over actuele ontwikkelingen op het gebied van PFAS. Ook geven we een toelichting op het voorkomen van PFAS in het milieu. Daarna komen de risico’s die de aanwezigheid van PFAS in de bodem kunnen opleveren aan bod. Denk bijvoorbeeld aan de ophoping van PFAS-houdende grond omdat er nog geen landelijke en/of regionale hergebruiksnormen zijn, of aan dat reinigers PFAS-houdende grond vaak niet accepteren.

Een essentieel onderdeel van de risicosessie is het bespreken van beheersmaatregelen. Ter voorbereiding op deze sessie verzamelen wij risico’s en beheersmaatregelen uit onze eigen werkpraktijk. Tijdens de sessie vullen we dit overzicht graag aan met uw praktijkervaringen. Onze specialisten op het gebied van PFAS zijn bij de risicosessie aanwezig om kennis en ervaringen te delen en uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Aanmelden en meer informatie

Deelname aan de PFAS-sessie is gratis en uitsluitend op basis van aanmelding. Na aanmelding ontvangt u ongeveer een week voor aanvang van de risicosessie een mail met daarin aanvullende praktische informatie. U kunt zich via deze link aanmelden.

Wilt u alvast meer weten over PFAS? Lees dan hier ons meest recente artikel over PFAS waarin we de problematiek en onze visie toelichten, of neem contact met ons op. 

Contactpersoon: John van Tol
E-mail: john.vantol@tauw.com 
Telefoon: +31 61 59 51 43 7

Contactpersoon: Tessa Verschoor
E-mail: tessa.verschoor@tauw.com
Telefoon: +31 62 29 74 82 0

Algemene informatie

Thema

Extra informatie

14:00 - 14.30 uur
Inloop

14:30 – 14.40 uur
Welkom door Henry Raben (Directeur Business Unit Industry, Tauw)

14:40 – 15.10 uur
PFAS: naar een uniforme en effectieve aanpak door John van Tol (Senior Adviseur, Tauw)

15:10 – 15.30 uur
PFAS in de praktijk door een spreker uit het bedrijfsleven

15:30 – 15.45 uur
Pauze

15.45 – 17.00 uur
PFAS-risicosessie door Cathrien Heusinkveld (Senior Adviseur, Tauw)

17:00 – 17.15 uur
Terugkoppeling

17.15-18.30
Borrel

Aanmelden