Plan ecologisch herstel Markermeer en IJmeer

De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer heeft een idee van Tauw voor het ecologisch herstel van het Markermeer en IJmeer geselecteerd voor verdere uitwerking.

De Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer had marktpartijen gevraagd om een alternatief of nadere uitwerking aan te bieden voor het huidige plan voor ecologische maatregelen in het Markermeer en IJmeer dat goedkoper is dan dat van de overheden. De Tweede Kamer had hierom gevraagd omdat ook bij de IJmeer-verbinding was gebleken dat marktpartijen met veel goedkopere alternatieven kwamen.

Naast het consortium Tauw, Posad, Robusta, Tebezo en LA Group zijn nog 2 consortia geselecteerd om hun idee verder uit te werken. De voorstellen worden meegenomen bij de bestuurlijke besluitvorming over dit gebied in de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer, waarover eind dit jaar een besluit wordt genomen.

Plan Tauw

Het plan van Tauw is gebaseerd op het principe dat de natuur zijn werk moet doen en wij een handje kunnen helpen. 'Met kunstmatige waterplanten denken wij de ecologische omslag sneller en goedkoper te kunnen realiseren', vertelt Simon Troost van Tauw. ‘Door de kunstmatige waterplanten wordt het water weer helder waardoor de natuurlijke waterplanten weer kunnen gaan groeien. De natuurlijke waterplanten zorgen voor de gewenste ecologische kwaliteit. In de uitwerking zal er aandacht zijn voor de afbreekbaarheid van de planten. Verder zet ons plan in op het maximaal verbinden van het meer met zijn omgeving. Hierdoor maken we optimaal gebruik van de paaiplaatsen voor vis in het binnenland. Iets wat in het meer zelf ontbreekt.

De komende weken zal Tauw deze ideeën verder uitwerken, zodat de haalbaarheid en betaalbaarheid scherp in beeld komt.

Contact persoon: Gustav Egbring