Plastic vangsysteem Shoreliner ook ingezet als meetinstrument voor wetenschappelijk onderzoek

De door Tauw ontwikkelde Shoreliner zorgt ervoor dat de aanvoer van plastic naar rivieren, zeeën en oceanen vermindert door plastic drijfvuil op een duurzame manier op te vangen, te verwijderen en vervolgens te recyclen. Naast het vangen van plastics is de Shoreliner ook een goed monitoringsinstrument. Met het vangen, meten en sorteren van het drijfvuil wordt data verzameld. Deze data wordt eveneens gebruikt om kennis te vergaren en te delen en om het beleid rondom de plastic soep problematiek vorm te geven.

04 juni 2020

In ons land liggen dan ook al meerdere Shoreliners. De plastic soep in zeeën en oceanen is grotendeels afkomstig vanaf het land en wordt getransporteerd door rivieren. Wat precies de bijdrage van rivieren aan de plastic soep is, is niet geheel bekend. Om hier meer inzicht in te verkrijgen is behoefte aan snelle en kosteneffectieve meetmethoden.

Onderzoek plastic flux vanuit de Rijn naar de Noordzee

In samenwerking met de Ocean Cleanup en de universiteiten van Delft en Wageningen heeft Tauw een onderzoek uitgevoerd naar de plastic flux vanuit de Rijn naar de Noordzee.

Deze studie beschrijft op welke wijze een combinatie van twee meetprincipes (visuele waarneming en passieve bemonstering) toepasbaar is voor het bepalen van de plastic flux vanuit rivieren. Tijdens de uitvoering van dit onderzoek naar de plastic flux vanuit de Rijn, is de verkregen data uit de Shoreliner in de Lekhaven van Rotterdam gecombineerd met visuele waarnemingen vanaf de Erasmusbrug. Door beide methodes te combineren, kan een uitspraak gedaan worden over het aantal plastic items en de massa aan plastic per tijdseenheid.

Het volledige onderzoek is te vinden op de website van Frontiers in Marine Science.


Meer informatie over de Shoreliner is te vinden op onze website.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.