Primeur met Vivace bij de stuw Oude IJssel bij Ulft

Tauw gaat samen met GMB, Jansen Venneboer en Saxion voor provincie Overijssel, waterschap Rijn en IJssel en Wetterskip Fryslân een proef uitvoeren met het Vivace waterkrachtsysteem om duurzame energie op te wekken in de stuw in de Oude IJssel bij Ulft.

Tauw heeft het initiatief genomen om het Vivace-systeem in Nederland te introduceren omdat het systeem rendabel is in langzaam stromend water en visvriendelijk. Om dit te onderzoeken wordt het systeem in november en december getest in de stuw in de Oude IJssel bij Ulft. Een primeur in Europa.

Proefopstelling Ulft

Vivace produceert energie door gebruik te maken van wervelingen van water rond een aantal cylinders. De proefopstelling werkt als volgt: Vivace wordt vóór de stuw geplaatst in een schot met een opening van ongeveer 1 vierkante meter. Doordat het water hier met een grote snelheid doorheen stroomt kan energie opgewekt worden.

Deze proefopstelling levert nog geen bruikbare energie, maar een grotere installatie kan dat in de toekomst wel. Hiermee kan bijvoorbeeld de Dru cultuurfabriek worden verlicht en de accommodatie van de plaatselijke roeivereniging.

Tauw hoopt op termijn een full scale project met Vivace te kunnen opstarten.

Meer informatie

Contact persoon: Claire de Haan