Prins van Oranje opent Volgermeerpolder

Prins Willem Alexander heeft dinsdagochtend 19 april het natuurgebied de Volgermeerpolder officieel geopend. Tauw en Witteveen+Bos zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van de Volgermeerpolder.

De Volgermeerpolder is een voormalige stortplaats in Amsterdam-Noord. In opdracht van de gemeente Amsterdam is de stortplaats in de afgelopen 10 jaar gesaneerd en ingericht als natuur- en recreatiegebied. Vanwege de omvang van het gebied (100 hectare) is het de grootste bodemsanering die ooit heeft plaatsgevonden in Nederland.

De openingshandeling bestond uit het onthullen van het beeld ‘De Veenarbeider’. Het beeld werd aangeboden aan de omwonenden van het gebied door het Burgerkomitee Volgemeer ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan. Voorafgaande aan de openingshandeling werd het boek ‘De herschepping van de Volgermeer’ door burgemeester Van der Laan overhandigd aan de Prins van Oranje.

De Volgermeerpolder bestaat grotendeels uit sawa’s, een soort vijvers waarin regenwater wordt opgevangen. Door afsterving van rietplanten in de sawa’s komt uiteindelijk het veen weer terug in dit voormalige veenweidegebied. Ook zijn er fiets- en wandelpaden aangelegd. Naar verwachting zal het nieuwe natuurgebied een belangrijk territorium worden voor (zeldzame) vogels en dieren, die van nature in deze omgeving thuishoren.

Meer informatie over het project Volgermeerpolder >>