Projectleiding en contractbeheersing bij aanleg natuurverbindingen Weerribben-Wieden

Onlangs is begonnen met de aanleg van de natuurverbindingen Weerribben-Wieden die moet zorgen voor vrije doorgang van dieren en voor verbetering van de verkeersveiligheid. Tauw verzorgt de projectleiding en contractbeheersing.

Bij Muggenbeet (Steenwijkerland) wordt een hoofdfaunapassage aangelegd onder de provinciale weg N333 (Blokzijl-Steenwijk) en er komt een nieuwe op- en afrit. Ook wordt langs de hoofdfaunapassage een recreatiepad aangelegd.

Vrije doorgang
Door deze maatregelen kunnen grotere dieren zoals reeën en otters van het ene naar het andere gebied trekken om daar een partner te vinden en zich te vestigen. Ook kleinere dieren zoals de waterspitsmuis, meervleermuis, rugstreeppad, heikikker, ringslang, grote vuurvlinder en donkere waterjuffer kunnen zich straks beter verplaatsen en fourageren.

Rol van Tauw
In een multidisciplinair team samen met de provincie Overijssel heeft Tauw systeemgerichte contractbeheersing (SCB) toepast in de verschillende fases van dit multidisciplinaire project. Ook heeft Tauw de ontwerpen en plannen getoetst die door de opdrachtnemer zijn opgesteld en verzorgen we de contractbeheersing tijdens de uitvoeringsfase.

De kosten van dit project bedragen ongeveer zes miljoen euro. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Spijker beton- en waterbouw uit Meppel. Naar verwachting is het project afgerond in het voorjaar van 2014.