Raamcontract advies- en ingenieursdiensten ministerie IenW voor 8 percelen

De combinatie Goudappel, Tauw, Rebel en APPM heeft onlangs een raamovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat getekend voor acht percelen binnen de Raamovereenkomst Advies- en Ingenieursdiensten. De acht contracten richten zich op de thema’s infrastructuur, vernieuwende mobiliteit, internationale (markt)verkenningen, veiligheid & risico’s, circulaire economie, waterbeleid, klimaatadaptatie en beleid voor bodem & ondergrond.

Brede expertise
Het raamcontract betreft deels een verlenging van de raamovereenkomst waarin we als combinatie Goudappel, Tauw en Rebel in de periode 2014-2018 succesvol verschillende opdrachten hebben uitgevoerd (waaronder het  MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Metropoolregio Rotterdam Den Haag). Aan deze combinatie is APPM nu toegevoegd.
De nieuwe raamovereenkomst is breder opgezet, waardoor meer specialistische kennis nodig is. De combinatie is daarom op enkele percelen aangevuld met één of twee partijen die aanvullende expertise in huis hebben. Het gaat om SPPS Consultants (voor veiligheid & risico’s), HKV lijn in water (voor waterbeleid en klimaatadaptatie) en ORG-ID (voor waterbeleid, klimaatadaptatie en bodem & ondergrond).

Vraagstukken integraal oppakken
De rol van de overheid verandert. Beleid maken doen de IenW-beleidsdirecties niet meer alleen en het proces waarin beleid tot stand komt verandert. “De maatschappelijke opgaven waar IenW voor staat worden complexer en meer multidisciplinair en IenW werkt op verschillende manieren samen met de stakeholders in de maatschappij om tot oplossingen te komen. In de samenwerking met externe beleidsadviseurs zoekt IenW expertise op inhoud en in de ondersteuning van deze ontwikkeling, ambitie en manier van samenwerken”, aldus het ministerie van IenW. Met een IenW-brede raamovereenkomst voor advies- en ingenieursdiensten hoopt het departement toekomstige maatschappelijke vraagstukken eenvoudiger integraal op te kunnen pakken.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vraagt via de raamovereenkomst uiteenlopende werkzaamheden en producten uit, zoals het opstellen van programma’s en projectplannen, het voeren van een voorzitterschap of secretariaat, plannen van aanpak, probleemanalyses en MER (milieueffectrapportages).De geschatte opdrachtwaarde is 11 miljoen euro per jaar, waarvan 8 miljoen binnen het thema infrastructuur. Het gaat om een raamcontract voor 2 jaar met twee keer een mogelijkheid om de overeenkomst met 1 jaar te verlengen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.