Raamcontract 'beleid en onderzoek' voor 3 waterschappen

Tauw heeft het raamcontract 'Adviseurs Beleid en Onderzoek' voor de Hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard binnengehaald.

De werkzaamheden bestaan uit zowel detacheringsopdrachten als opdrachten op projectbasis. Deze zijn gericht op beleidsvoorbereiding, project- en procesmanagement en inhoudelijk onderzoek voor planvorming en beleid op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, ruimtelijke planvorming en waterkeringen.

Tauw is samen met Twynstra Gudde en Bob van Bree (ZZP'er) één van de zes raamcontractanten. Tauw heeft ingeschreven als hoofdaannemer, met Twynstra Gudde en Bob van Bree als onderaannemers.

Contact persoon: Emy Visser