Raamcontract voorbereiden en begeleiden baggerwerken HHNK

 

Tauw heeft een raamcontract met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) afgesloten voor het voorbereiden en begeleiden van baggerwerken. Het in de raamovereenkomst gevraagde advieswerk richt zich grotendeels op de hoeveelheids- en kwaliteitsbepaling van de bagger, het inventariseren van omgevingskenmerken, het opstellen van bestek- of werkomschrijvingen en de begeleiding van de uitvoering.

 

HHNK heeft de komende jaren een grote opgave als het gaat om het baggeren van het watersysteem. De baggerwerken worden uitgevoerd om de watergangen op voldoende diepte te brengen en de waterkwaliteit te verbeteren.

Tauw heeft de afgelopen jaren veel baggerwerken voor HHNK voorbereid en begeleid, en is trots dat deze prettige samenwerking binnen het nieuwe raamcontract wordt gecontinueerd. “Het nieuwe raamcontract is voor ons een bevestiging van de bestaande goede samenwerking. Het biedt ons de kans onze relatie met HHNK en onze kennis van de omgeving verder uit te bouwen, gericht op innovatieve oplossingen bij baggerproblemen”, aldus Jeroen Gmelig, projectleider van Tauw.

Het contract heeft een doorlooptijd van 2 jaar met de mogelijkheid tot 2 jaar verlenging. De opdrachten worden verdeeld over maximaal 3 contractpartners.

Contactpersoon: Jeroen Gmelig Meyling

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.