Raamcontract zuiveringstechnische werken Hoogheemraadschap Rijnland

 

Tauw heeft van Hoogheemraadschap Rijnland het raamcontract gegund gekregen voor het uitvoeren van ingenieursdiensten binnen het perceel zuiveringstechnische werken. 

 

Het raamcontract omvat ingenieursdiensten voor de realisatie van de volgende zuiveringstechnische werken:

  • Gedeeltelijke renovatie, uitbreiding en sloop van afvalwaterzuiveringsinstallaties
  • Aanleg, gedeeltelijke renovatie, uitbreiding en sloop van afvaltransportgemalen
  • Aanleg, gedeeltelijke renovatie, uitbreiding en sloop van afvalwatertransportleidingen
  • Inspectie en onderhoud aan de genoemde zuiveringsobjecten

WerkzaamhedenDe werkzaamheden bestaan ondermeer uit het opstellen van ontwerpen, bestekken, UAV-GC contracten, inschrijfleidraden en uitvoeringsbegeleiding (traditioneel en Systeemgerichte contractbeheersing). Daarbij horen ook conditionerende onderzoeken en adviezen op het gebied van milieu, asbest, ecologie, archeologie, geotechniek en constructies. Omdat het hoogheemraadschap groot belang hecht aan een goed proces wordt onder andere risicomanagement, omgevingsmanagement, contractmanagement en vergunningenmanagement toegepast.

Opgave

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de aankomende jaren een grote opgave op het gebied van waterkwaliteitsbeheer. Een van de belangrijkste taken is de aanleg en exploitatie van waterzuiveringsinstallaties, waar het afvalwater wordt omgezet in schoon water. Daarnaast ligt er een opgave voor schoon oppervlaktewater, zodat de natuur de kans krijgt en de mens op en langs het water kan recreëren.

Trots

Dit is een schitterend contract en we zijn trots dat we deze partnerrol de komende jaren voor hoogheemraadschap Rijnland mogen vervullen. Hieruit blijkt de waardering voor onze integrale kennis op watergebied en de goede relatie die we met het hoogheemraadschap hebben”, aldus Jeroen Gmelig van Tauw.

Het raamcontract heeft een doorlooptijd van 2 jaar met de mogelijkheid tot 2  jaar verlenging. De verwachte omzet betreft circa 2,25 miljoen euro per jaar. De opdrachten worden verdeeld over maximaal 5 contractpartners.

Contactpersoon: Jeroen Gmelig Meyling

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.