Raamovereenkomst asbestinventarisaties en verkennend bodemonderzoek gemeente Ede

Tauw heeft via een Europese aanbesteding de raamovereenkomsten Asbestinventarisatie (perceel 1) en Bodemonderzoeken (perceel 2) met de gemeente Ede binnengehaald. De contracten lopen 2 jaar met mogelijkheid op 2 jaar verlenging.

De raamovereenkomst heeft betrekking op de uitvoering van Asbestinventarisaties en verkennend bodemonderzoek. Het totaalbedrag van het raamcontract voor beide percelen wordt geschat op 100.000 tot 150.000 euro per jaar. De raamovereenkomst voor perceel 1 is gegund aan Tauw. Het raamcontract voor perceel 2 is verdeeld over 3 partners.

De aanbesteding is gegund op kwaliteit (55%) en prijs (45%). Tauw scoorde hoog op de onderdelen 'kwaliteit van onze dienstverlening' en 'social return'. Samen met een scherpe prijs heeft dit de doorslag gegeven voor de gunning.

Contactpersoon: Erik Vonkeman