Raamovereenkomst duurzaam bodembeheer

Tauw heeft een raamovereenkomst met de gemeente Groningen afgesloten voor duurzaam bodembeheer. Het contract betreft adviesdiensten op het gebied van bodem, archeologie en ongesprongen conventionele explosieven (OCE). De opdracht werd Tauw gegund op basis van Best Value Procurement.

Efficiëntieslag

Op het terrein van duurzaam bodembeheer was de gemeente Groningen op zoek naar optimale synergie tussen de adviesgebieden bodem, archeologie en OCE. Waar de gemeente tot voor kort een separate raamovereenkomsten had voor de vakgebieden bodem en archeologie, zijn deze werkzaamheden nu geïntegreerd in de nieuwe raamovereenkomst. Een efficiëntieslag voor de gemeente, want zo kunnen de verschillende expertises optimaal worden gecombineerd en werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig worden uitgevoerd.

Best Value Procurement (BVP)

Om risico’s binnen projecten zoveel mogelijk te minimaliseren en tegelijkertijd kansen optimaal te benutten, heeft de gemeente tijdens de aanbesteding gebruik gemaakt van de BVP-methodiek (beste expert). Tauw kwam als beste naar voren en zal, als enige contractant, alle bodem- en archeologische werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren en daarnaast adviseren op gebied van OCE. Archeologisch adviesbureau RAAP (regio Noord) voert in onderaanneming van Tauw al het archeologische werk uit. Armaex treedt als onderaannemer op voor advisering op het gebied van OCE.

Dit contract is een geweldig mooie beloning na een intensief aanbestedingstraject’, aldus Suzan Vaessen van Tauw. ‘Zowel Tauw, RAAP, Armaex als de gemeente Groningen hebben erg veel zin om met elkaar aan de slag te gaan. De eerste 30 projecten zijn inmiddels opgestart!’

De raamovereenkomst is afgesloten voor de duur van 2 jaar, met twee keer de optie tot een jaar verlengen. Meer informatie over de BVP-projectaanpak is te vinden op onze website.

Contactpersoon: Suzan Vaessen