Raamovereenkomst Duurzaam en veilig bodembeheer gemeente Groningen

TAUW heeft opnieuw een raamovereenkomst met de gemeente Groningen afgesloten voor duurzaam en veilig bodembeheer. Het contract betreft adviesdiensten op het gebied van bodem, archeologie en ongesprongen conventionele explosieven (OCE). De opdracht werd TAUW gegund op basis van Best Value Procurement (BVP).

05 januari 2021

Met het binnenhalen van deze nieuwe opdracht continueren we als TAUW de werkzaamheden die we de afgelopen 4,5 jaar tot grote tevredenheid van de gemeente Groningen hebben uitgevoerd. De gemiddelde omzet bedroeg toen circa een miljoen euro per jaar, waarvan TAUW zo’n 75 procent realiseerde. De nieuwe raamovereenkomst is afgesloten voor de minimale duur van 2 jaar, met vijf keer de optie tot verlenging met een jaar.


Best Value Procurement (BVP)

Om de risico’s binnen projecten zoveel mogelijk te minimaliseren en kansen optimaal te benutten, heeft de gemeente tijdens de aanbesteding gebruik gemaakt van de BVP-methodiek. TAUW kwam als beste naar voren en zal de komende jaren, als enige contractant, alle bodem- en archeologische werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren en daarnaast adviseren op het gebied van OCE.

TAUW werkt met dezelfde partners als tijdens de voorgaande contractperiode. Archeologisch adviesbureau RAAP (regio Noord) voert al het archeologische werk uit en Armaex verzorgt de advisering op het gebied van OCE.

Continuering samenwerking

“Wij (en met name ons team in Assen) zijn ontzettend blij dat we dit mooie contract opnieuw hebben binnengehaald”, vertelt Alianne Bouma-Hoven van TAUW. “Het gaat vaak om erg leuke en uitdagende projecten. Dit nieuwe contract is een geweldig mooie beloning na een intensief aanbestedingstraject. Zowel TAUW, RAAP en Armaex als de gemeente Groningen hebben er veel zin in om de samenwerking voort te zetten. De eerste projecten zijn inmiddels alweer opgestart.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.