Raamovereenkomst gemeente Zaanstad voor bodemadviesdiensten

Tauw heeft via een Europese aanbesteding de raamovereenkomst 'Bodemadviesdiensten' met de gemeente Zaanstad afgesloten. De raamovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van twee maal 1 jaar.

Van onderzoek tot uitvoering

Het raamcontract 'Bodemadviesdiensten' behelst het gehele pakket van eerste onderzoek tot uitvoeringsbegeleiding van bodemsaneringsprojecten, waaronder onderzoeken in het kader van de invulling van het convenant bodemontwikkelingsbeleid en de aanpak van spoedlocaties. Deze onderzoeken richten zich ondermeer op het in kaart brengen van de diffuse loodproblematiek binnen oudstedelijke gebieden.

Ook onderzoeken ten behoeve van inrichtingsprojecten van de openbare ruimte (onder andere rioleringsprojecten en wegreconstructies), het uitvoeren van partijkeuringen, het opstellen van (raam)saneringsplannen en evaluaties, en het uitvoeren van milieukundige begeleiding zijn onderdeel van de overeenkomst.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.