Raamovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam voor droge infrastructurele projecten

Havenbedrijf Rotterdam heeft met vier partijen, waaronder de combinatie PORT-iNFRA (bestaande uit Iv-Infra, Tauw en LievenseCSO), voor maximaal 8 jaar een raamovereenkomst gesloten voor het leveren van advies- en ontwerpwerkzaamheden voor de realisatie van droge infrastructurele projecten. 

De ingenieursdiensten hebben betrekking op onder andere de aanleg van wegen, inclusief de inpassing van bijkomende adviesdiensten voor bijvoorbeeld openbare verlichting, riolering, vergunningenmanagement, milieuadviezen, NGE, flora- en fauna, kabels en leidingen en verkeerskunde.

Ontwikkelopgave Havenbedrijf Rotterdam

Om de positie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én mondiaal industriecomplex te handhaven, zijn projecten zoals de aanleg van de Blankenburgertunnel, het Theemswegtracé maar ook projecten zoals de Warmterotonde essentieel. Deze projecten en het aanpassen van het onderliggende wegen- en pijpleidingennet brengen de komende jaren tal van ingenieursdiensten met zich mee.

Een flinke uitdaging voor zowel de raamcontractanten als Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf moet meer doen met de oppervlakte die ze hebben, waardoor deze onder extra druk komt te staan. “Voor ons is het dan ook belangrijk om met de juiste partijen oplossingen te bedenken en deze ook snel te kunnen uitvoeren. Door met een vast team van bedrijven te werken die continu betrokken worden bij deze projecten, worden we met z’n allen steeds slimmer en sneller”, aldus Egbert van der Wal, Manager Port Engineering bij het Havenbedrijf.

Combinatie PORT-iNFRA

Tauw maakt onderdeel uit van de combinatie PORT-iNFRA. Tijdens het tenderproces hebben Tauw, Iv-Infra en LievenseCSO hun sterkste punten gebundeld. Hiermee hebben we, in combinatie met ons gezamenlijke brede netwerk in het Rotterdamse havengebied, laten zien wat we in huis hebben op het gebied van havengerelateerde adviesdiensten.

Wij zijn trots dat we mogen bijdragen aan de toekomst van het Rotterdamse havengebied”, aldus Remco Pikaar, accountmanager bij Tauw. ''De concurrentie met andere wereldhavens is hevig en het verschil zal hem zitten in de kwaliteit van de haven, waaronder excellente logistieke faciliteiten. Daarnaast speelt Havenbedrijf Rotterdam een belangrijke rol bij de transitie van een lineaire, fossiele economie naar een circulaire, biobased economie (niet-fossiele brandstoffen). De projecten die uit deze ambities zullen voortkomen, passen mooi bij Tauw!”

Contactpersonen: Hans van Kooten en Remco Pikaar