Raamovereenkomst TAUW/HKV met waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s

Waterschap Hunze en Aa's en Waterschap Noorderzijlvest hebben gezamenlijk een Raamovereenkomst Integraal Technisch Advies gesloten met TAUW in samenwerking met HKV Lijn in Water.

29 oktober 2021

Compacte samenwerkingsvorm

Waar in voorgaande raamcontract nog een lijst van tientallen raamcontractanten kende, kiezen de waterschappen nu voor een beperkt aantal om zo tot een samenwerkingsvorm te komen waarbij kwaliteit, samenwerking en doelmatigheid voorop staan.

Naast de samenwerking met TAUW/HKV hebben de waterschappen met 7 andere partijen (Sweco, Arcadis, Witteveen+Bos, Antea Group Nederland, CLAFIS Ingenieus, Aveco de Bondt  en IV Infra/IV Water) raamovereenkomsten gesloten.


Integrale complexe projecten

De beide waterschappen hebben regelmatig behoefte aan ‘Integraal Technisch Advies’, waarbij sprake is van integraliteit binnen een project of een aanzienlijke mate van complexiteit. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van proces-, programma- en projectmanagement of complexe onderwerpen.

De projecten hebben betrekking op de taakvelden:

  • Watersystemen
  • Waterveiligheid
  • Waterketen


TAUW en HKV Lijn in water zijn complementair aan elkaar op het gebied van watersystemen en waterveiligheid. Onze gezamenlijke expertises beslaan dan ook het gehele werkveld van de raamovereenkomst.

Waterschapsmarkt van de toekomst

De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben de intentie om samen met de raamcontractanten de volgende doelstellingen te realiseren:

  • Een duurzame samenwerking met lerend vermogen tussen deze waterschappen en raamcontractanten
  • Eerlijk geld voor eerlijk werk
  • Een eerlijke en objectieve verdeling van de nadere opdrachten
  • Reduceren van transactiekosten voor zowel de waterschappen als raamcontractanten

 
“Deze doelstellingen liggen geheel in lijn met de marktvisie van de waterschappen ‘De waterschapsmarkt van de toekomst (2016)’ door de Stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW). Dat deze intenties oprecht en wederzijds zijn bleek tijdens de startbijeenkomsten op 6 en 12 oktober jongstleden”, aldus Jibbe Poppen, projectdirecteur bij TAUW en raamcontractbeheerder.

 Wij kijken uit naar een prettige samenwerking voor tenminste de komende 4 jaar.

Gerelateerd nieuws

29 oktober 2021 | Nieuws

Raamovereenkomst TAUW/HKV met waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s

Waterschap Hunze en Aa's en Waterschap Noorderzijlvest hebben gezamenlijk een Raamovereenkomst Integraal Technisch Advies gesloten met TAUW in samenwerking met HKV Lijn in Water.

18 oktober 2021 | Nieuws

RWZI Weesp officieel geopend: eerste Full Scale ICEAS in Nederland in bedrijf genomen

De nieuwe rwzi Weesp is sinds februari 2020 in bedrijf en is de eerste in Nederland waar het innovatieve ICEAS-systeem van watertechnologiebedrijf Xylem op volledige schaal wordt toegepast. Het bijzondere…

15 september 2021

TAUW de komende jaren met Water Zuiveringen Alliantie partners…

Lees verder...
7 mei 2021

Effectiever én goedkoper water zuiveren met modulaire afvalwaterzuivering

Lees verder...
22 november 2020

TAUW scoort raamovereenkomst met vier waterschappen

Lees verder...

Heeft u een vraag over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.