Realisatie natuurverbindingen De Weerribben – De Wieden

Op vrijdag 29 augustus heeft gedeputeerde H. Maij van de provincie Overijssel de faunapassage onder de provinciale weg N333 nabij de Muggenbeet geopend.

Deze faunapassage was hard nodig, omdat hier al lange tijd een barrière was voor veel diersoorten, zoals reeën, boommarters, otters, waterspitsmuizen, vleermuizen, heikikkers, rugstreeppadden en modderkruipers, om vrij te kunnen migreren tussen de bijzondere natuurgebieden De Weerribben en De Wieden.

Natuurverbindingen

Met de aanleg van de 80 meter brede hoofdfaunapassage, waarover een gloednieuwe brugconstructie is aangelegd, is een belangrijke natuurverbinding gerealiseerd. De faunapassage heeft droge en plas-dras stroken, waardoor migratie en optimale geleiding van de diersoorten gegarandeerd wordt. De komende jaren worden de migraties ecologisch gemonitord.

Ook onder de bestaande Roomslootbrug zijn aanpassingen uitgevoerd waardoor ook daar een betere natuurverbinding gerealiseerd is. Daarnaast wordt er voor schaatsers een flexibele kluunvoorziening aangebracht. Extra uitdaging hierbij vormde het behoud van de waterkerende werking van de N333.

In dit project kon meteen aan een betere verkeersveiligheid gewerkt worden, doordat er nieuwe op- en afritten gerealiseerd zijn bij de Weteringbrug aan de Blokzijlse kant.

Al met al een project waar de provincie, en alle direct en indirect betrokken partijen, zoals de gemeente Steenwijkerland, het Waterschap Reest & Wieden, het Nationaal Park Weerribben-Wieden, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, en het Plaatselijk Nut Wetering e.o., trots op mogen zijn.

Rol van Tauw

In augustus 2011 werden we door de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel gevraagd een UAV-gc Design & Construct contract voor deze werkzaamheden voor te bereiden en de aanbesteding uit te voeren. Op 29 februari 2012 was de voorlopige gunning aan aannemer Van Spijker Infrabouw te Meppel. Tauw heeft tijdens de uitvoering de projectmanager en de contractmanager geleverd, en de civiele toetsen uitgevoerd. Voor de nieuwe op- en afritten hebben we het noodzakelijke traject voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voorbereid.