Regenwaterambassadeurs maken tuin klimaatbestendig

 

Het initiatief Regenwaterambassadeurs begint in de praktijk vrucht te dragen. Het is erop gericht zoveel mogelijk huishoudens in de gemeente Deventer het regenwater te laten afkoppelen van het riool. Dat is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering ook bij mensen thuis en in de straat op te kunnen vangen. Tauw-medewerker Pauline Alberti en haar partner Pim voegden de daad bij het woord, zoals te zien is in een reportage van RTV Oost. Vanaf dinsdag 21 maart verdwijnt bij haar het regenwater niet meer in het riool, maar loopt het de tuin in. 

 

Door de steeds intensievere buien kan het riool de grote pieken niet altijd verwerken. Hierdoor kunnen straten onder water komen te staan en rioolwater ongezuiverd in sloten en of vijvers terechtkomen. Afkoppelen van regenwater ontlast het rioolstelsel. Door dit water op te vangen in een regenton of te laten infiltreren in de tuin, is er water op voorraad in tijden van droogte. Met het water uit de regenton kan de tuin worden besproeid en door het te laten infiltreren is de grond sowieso niet meer zo droog. Tot slot hoeft het relatieve schone regenwater niet meer verwerkt te worden op de rioolwaterzuivering.

Waarom regenwaterambassadeur?

Het regent steeds vaker extreem hard. Daar kunnen het rioolstelsel en ons watersysteem in steden en dorpen niet tegen. Waterschappen en gemeenten zoeken naar oplossingen om onze leefomgeving aan te passen aan de klimaatverandering. Maar dat kunnen ze niet alleen. Al dat water leidt tot steeds meer overlast en zelfs tot schade aan woningen of bedrijfsgebouwen. Steden en dorpen moeten slim worden ingericht en het water opvangen waar het valt. Niet alleen in openbare terrein, maar ook bij inwoners thuis.

De partners binnen Regenwaterambassadeurs zijn de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vallei en Veluwe, de gemeente Deventer en Tauw. Het doel is dat een praktijkvoorbeeld, zoals die van Pauline, anderen stimuleert en enthousiast maakt, waardoor het zich als een olievlek verspreid. Goed voorbeeld doet immers volgen. Daarnaast is een subsidie beschikbaar voor inwoners, bedrijven en verenigingen die regenwater afkoppelen van het riool.

Steden schuilen niet voor regen of zon

Regenwaterambassadeurs is onderdeel van het programma Klimaat Actief van het waterschap Drents Overijssels Delta, waarin Tauw een actieve rol speelt. Dit programma draait om het aanpassen aan meer en hardere regenbuien en hogere temperaturen én een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Met de City Deal Klimaatadaptatie heeft Tauw zich gecommiteerd aan het veilig en leefbaar houden van steden in tijden van klimaatverandering.

Zie ook: Tauw stimuleert Deventer huishoudens zelf regenwater af te koppelen

Contactpersoon: Edwin van der Strate

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.