Renovatie boezemgemaal Gouda in volle gang

De renovatie van het historische gemaal Pijnacker Hordijk in Gouda verloopt voorspoedig. Inmiddels heeft 1 van de 3 dieselmotoren plaatsgemaakt voor een elektromotor. Het transporteren en plaatsen van de 25 ton zware elektromotor binnen de bestaande installatie moest met de nodige precisie gebeuren. Tauw voert de directievoering en het toezicht uit.

In juni 2012 is gestart met de renovatie van dit 80 jaar oude boezemgemaal omdat het onderhoud en beheer van dit rijksmonument steeds lastiger wordt. Gemaal Pijnacker Hordijk is het enige gemaal in het hele Rijnlandse gebied dat zowel zoet water inlaat als overtollig water afvoert. Daarom is het een belangrijke schakel in de Rijnlandse waterhuishouding.

Capaciteitsuitbreiding

De capaciteit van het gemaal wordt verhoogd van 33 m³/sec naar 40 m³/sec. Dit betekent dat het gemaal straks in ongeveer 75 seconden een heel Olympisch zwembad kan leegpompen.

Tijdens de renovatie worden de bestaande pompen en (diesel) aandrijvingen vervangen door elektrisch aangedreven pompen die op afstand te bedienen zijn. Om de historie van het gemaal zichtbaar en werkend te handhaven wordt op één van de pompen naast de nieuwe elektromotor ook de historische dieselmotor uit 1932 aangesloten.

Rol van Tauw

Naast de directievoering en toezicht heeft Tauw de afgelopen jaren ook de renovatie- en ombouwplannen uitgewerkt en de aanbesteding en gunning begeleid.

Naar verwachting is het boezemgemaal eind 2015 klaar voor de toekomst.

Contactpersoon: Erwin Verkerk