RE:PEAT: 3D simulatie bij bodemdaling

Het veenweidegebied is een uniek Nederlands cultuurlandschap dat kampt met bodemdaling. Het huidige beheer wordt steeds duurder en loopt daardoor tegen zijn grenzen aan. In het zoeken naar oplossingen presenteert Tauw samen met Tygron en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden RE:PEAT, een interactief 3D platform.

Heel Holland Zakt

Tijdens het nationaal congres over veenbodemdaling ‘Heel Holland zakt’ op donderdag 31 maart in Madurodam wordt RE:PEAT gepresenteerd. RE:PEAT bundelt alle beschikbare kennis van een gebied en creëert daarmee een realistische 3D omgeving. De software is simpel en laagdrempelig te gebruiken en put uit een brede verzameling geografische informatie.

RE:PEAT

Met RE:PEAT kan iedereen interactief experimenteren met het beheer van een gebied. De kosten en baten van ingrepen komen live in beeld, inclusief de effecten op bijvoorbeeld landbouw, natuur en bewoners. Hiermee zijn diverse toekomstscenario’s snel en transparant te verkennen.

Lees deze flyer voor meer informatie.

Contactpersoon: Cees-Jan Vermulst