Resultaat Tauw stijgt met 11% in eerste helft 2017

In het eerste half jaar van 2017 steeg de omzet van Tauw met 9% naar EUR 58,8 miljoen (2016: 54,0), terwijl de EBITDA met 11% steeg naar EUR 3,3 miljoen (2016: 3,0). Het aantal werknemers steeg naar 998 FTE (2016: 924). We verwachten dat deze groei zal aanhouden tijdens de tweede helft van 2017.

Annemieke Nijhof, CEO van Tauw Group: “De resultaten tijdens de eerste helft van 2017 zijn een indicatie dat Tauw zijn positie verstevigt als ingenieur en consultant op het gebied van milieu en duurzaamheid voor overheden en industrieën. We zijn verheugd over de toenemende bewustwording en bereidheid om bij te dragen aan de grote overgangsprojecten naar duurzame ontwikkeling en laten ons hierdoor uitdagen. Uitputting van hulpbronnen, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering zijn de drijfveren van onze creativiteit om onze klanten op duurzame wijze bij te staan in het oplossen van hun dagelijkse problemen. We leggen de nadruk op innovatie, creativiteit en we vertalen dit in concrete oplossingen. Dit leidt tot diversificatie in ons dienstenaanbod en in onze klantgroepen en het stimuleert onze ambitie om uit te breiden naar nieuwe regio’s in landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje.”

Kerncijfers eerste helft 2017

Tauw heeft kantoren in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. In al deze landen zijn de omzet en de orderportefeuille gegroeid of bleven deze stabiel tijdens de eerste helt van 2017. De meeste markten waarin Tauw actief is, vertonen goede economische omstandigheden.

In de context van positieve marktomstandigheden blijft het behouden en aantrekken van nieuwe en gekwalificeerde werknemers één van de belangrijkste uitdagingen in alle landen waarin Tauw actief is. Het bedrijf hanteert diverse programma’s (werving, opleiding, internationale uitwisseling) om te zorgen voor voldoende kwalitatief hoogstaand personeel. Nijhof: “Een belangrijke troef van Tauw is onze oprechte inzet voor duurzaamheid en de werknemersparticipatie  in het  het bedrijf.”

Participatie

Tijdens de eerste helft van 2017 werd met succes een nieuwe regeling voor werknemersparticipatie ingevoerd. De buy-out van beleggingsmaatschappij Wadinko en de invoering van een nieuwe regeling voor werknemersparticipatie hebben het pad geëffend naar volledig eigendom van Tauw door zijn werknemers vanaf 1 juli 2017.


Hoogtepunten projecten in de eerste helft van 2017

 

Winnaar Data Challenge 2017

Tauw en data science start-up HAL24K behaalden de overwinning tijdens de Data Challenge 2017 van Rijkswaterstaat en diverse partners. Aan de hand van geavanceerde methodes voor data intelligence ontwierpen Tauw en HAL24K een model voor het bijzonder nauwkeurig beheer van het waterpeil op grote schaal. Door gebruik te maken van historische data en de hulp van machine learning en artificial intelligence slaagde het team erin om het waterpeil te voorspellen  en die informatie te gebruiken voor optimaal energieverbruik en optimale waterverdeling onder diverse klimatologische omstandigheden.

Baggerwerkzaamheden  haven Den Helder

Tauw startte met de voorbereiding van grootscheepse baggerwerken in de haven van Den Helder. In totaal zal er ongeveer 300.000 m3 gebaggerd worden. Daardoor krijgt de haven voldoende nautische diepte voor de grootste schepen.

Een van de grootste gemalen

In juni 2017 werd bij Schardam één van de grootste gemalen van Nederland geopend. Het gemaal C. Mantel kan tot 120 miljoen liter water per uur wegpompen. Tauw heeft in      opdracht van de provincie Noord-Holland de aanbesteding begeleid en het contractmanagement verzorgd.

Toetsing van 150 km aan dijken

Voor Waterschap Rivierenland  is Tauw gestart met het toetsen van 150 kilometer aan dijken van onder andere de Waal. Dit project zal zes jaar duren en wordt uitgevoerd in samenwerking met ingenieursbedrijf HKV.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.