Resultaten van een grootschalig experiment met EquiAsh® gepubliceerd

28 mei 2020

Na de verbranding van huishoudelijk afval blijft er een flinke hoeveelheid as over. Deze zogeheten 'bodemas' bevat vrij hoge concentraties metalen en zouten, die gedeeltelijk uitloogbaar zijn. EquiAsh® is een proces dat is ontwikkeld door Tauw, waarbij bodemas wordt opgewerkt, zodat deze kan worden gebruikt als grondstof voor de bouw. De resultaten van een grootschalig experiment met EquiAsh® zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Waste and Biomass Valorization.

Strenge eisen aan het gebruik van bodemas

In Nederland wordt bodemas al meer dan 30 jaar gebruikt als bouwmateriaal in de civiele techniek. Om bodemverontreiniging te voorkomen, moet het gebruik van bodemas voldoen aan de strenge eisen van het Besluit bodemkwaliteit. In de praktijk bleek het moeilijk om aan alle eisen te voldoen.

Daarom is er een 'Green Deal'-overeenkomst gesloten tussen de afvalverbrandingsbranche  en de Nederlandse overheid. Deze deal houdt in dat de bodemas wordt opgewerkt tot een vrij toepasbare bouwstof, met een veel lager uitloogniveau dan het oorspronkelijke materiaal. Dit betekent dat de bedrijven die bodemas opwerken in Nederland een flinke inspanning moeten leveren.

EquiAsh®, een Tauw-proces voor het opwerken van bodemas

Tauw heeft een proces ontwikkeld dat EquiAsh® heet. Tijdens dit proces wordt de bodemas van de verbrandingsoven opgewerkt tot een milieuvriendelijk, veilig en stabiel product voor de lange termijn. Dit laatste is van groot belang, aangezien de bodemas ook na het opwerken nog steeds hoge concentraties zware metalen bevat, die in de toekomst zouden kunnen uitlogen.

EquiAsh®, een combinatie van carbonatatie (behandeling met CO2), wassen en verdere mineralisatie, leidt tot een veilig en stabiel product, nu en in de toekomst. De bodemas is in balans met de atmosfeer en de pH-waarde is stabiel met waarden rond de 8,5. Er zijn grootschalige experimenten met 1.000 ton bodemas uitgevoerd. Na de behandeling voldoet de bodemas aan de Nederlandse uitloogcriteria voor een vrij toepasbare bouwstof. Tauw heeft het EquiAsh®-proces in licentie gegeven aan Heros, een bedrijf dat jaarlijks 650.000 ton bodemas behandelt.

Heros neemt in juni 2020 een beslissing over de realisatie van een installatie op praktijkschaal.

Wetenschappelijk artikel over EquiAsh®

De resultaten van grootschalige experimenten met EquiAsh® en beschouwingen over de stabiliteit van de pH-waarde op de lange termijn zijn recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Waste and Biomass Valorization. Klik hier om het artikel online te lezen.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.